top of page

לא להסיר את ההגנה ממבקשי מקלט מקונגו

ב-30.12.2018 הגישו ארגוני זכויות אדם עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים, בדרישה לבטל את החלטת משרד הפנים להסיר את ההגנה הקבוצתית שניתנה לאזרחי קונגו השוהים בישראל. לעתירה שותפים המוקד לפליטים ומהגרים, היא"ס ישראל, האגודה לזכויות האזרח, א.ס.ף (ארגון סיוע לפליטים), רל"א (רופאים לזכויות אדם) והמרכז לקידום פליטים אפריקאים.

בשני העשורים האחרונים הגיעו לישראל מאות בודדות של מבקשי מקלט מקונגו, שנמלטו מלחימה ומרדיפה פוליטית ואישית. מרביתם הגישו עם הגעתם לישראל בקשות מקלט, שמעולם לא נבחנו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה. במשך למעלה מ-15 שנה הנהיגה מדינת ישראל מדיניות של הגנה קבוצתית על אזרחי קונגו, והם שהו בישראל כחוק וכדין ושיקמו בה את חייהם. ב-7.10.2018, ללא כל שינוי נראה לעין בקונגו, העלתה רשות האוכלוסין וההגירה הודעה לאתר האינטרנט שלה, על פיה היא מסירה מעל אזרחי קונגו את ההגנה הקבוצתית, ולפיכך על כל אזרחי קונגו לצאת את ישראל בתוך 90 ימים.

בעתירה טענו הארגונים שמדובר בהחלטה חפוזה ונמהרת, שעומדת בסתירה מוחלטת לדיווחים ממקורות מהימנים ולדיווחים בתקשורת הבינלאומית אודות המציאות הקשה בקונגו. כמו כן טענו הארגונים כי שינוי המדיניות על בסיס חוות דעת עלומה, שלא נחשפה לציבור, מנוגדת לחובתה של רשות האוכלוסין לפעול בסבירות ובהגינות ולבסס החלטותיה על תשתית עובדתית מהימנה וראויה, וכן מנוגדת לקביעות הדין הבינלאומי בנוגע להסרה של הגנה קבוצתית.

עם הגשת העתירה נתן בית המשפט המחוזי בירושלים צו ארעי, המקפיא את ההחלטה על הסרת ההגנה הקבוצתית עד החלטה אחרת. לאחר שמשרד הפנים ביקש ארכה לגיבוש עמדתו הורה בית המשפט על חידוש רישיונות הישיבה של מבקשי המקלט מקונגו.

ביום 21.2.2019 הורה שר הפנים על השהיית ההחלטה בעניין הסרת ההגנה הזמנית. בעקבות זאת נמחקה העתירה.

עת"מ 69543-12-18 המוקד לפליטים ומהגרים נ' רשות האוכלוסין וההגירה

עו"ד: מירב בן-זאב (היא"ס ישראל), ענבר בראל (המוקד לפליטים ולמהגרים)

העתירה, 30.12.2018

החלטה, 31.12.2018 (מתן צו ארעי)

החלטה, 9.1.2019 (הרחבת הצו הארעי וחידוש רישיונות)

פסק הדין, 21.3.2019

החלטה, 8.4.2019 (הוצאות)

קישורים:

Comments


bottom of page