top of page

משרד הבריאות: נצמצם את אפליית הפריפריה בשיקום


אילוסטרציה

בעקבות עתירה שהגשנו לפני כשנתיים יחד עם פעילים בתחום הבריאות, משרד הבריאות מתחייב להוסיף 220 מיטות שיקום נוספות, מרביתן בצפון ובדרום הארץ. כך עולה מתגובה שהגיש המשרד לאחרונה לבג"ץ.

העתירה הוגשה בספטמבר 2016 בשמה של גליה גנון מקריית גת, ששני ילדיה - שי שנפצע בצוק איתן ודורון שנפצעה בתאונה במועדון "הפורום" בבאר שבע - נזקקו להליך שיקומי. הם נשלחו למרכז הרפואי שיבא שבמרכז הארץ, כי לא היה מוסד שיקום מתאים באזור מגוריהם. עותרת נוספת היא אלישבע גבע, תושבת היישוב עצמון שבמשגב, שבן-זוגה ז"ל אושפז לשיקום בבית לווינשטיין. לעתירה הצטרפו הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל, פורום בריאות דרום, בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות, רופאים לזכויות אדם והאגודה.

בעתירה דרשנו משר הבריאות לשים קץ לאפליה המתמשכת בנגישות ובאיכות של שירותי שיקום בפריפריה לעומת המרכז, ולקבוע אמות מידה שיגדירו מהם זמן, מרחק ואיכות סבירים לקבלת שירותי שיקום רפואי, כמתחייב בחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

על פי התוכנית שמציג משרד הבריאות, עד 2021, 25% ממיטות השיקום יוצבו במחוז צפון ודרום - במקום 15% היום. אולם במחוזות אלה מתגוררים 32% מאזרחי ישראל, כך שאפילו היעד האופטימי שהציב לעצמו משרד הבריאות מספק פתרון חלקי בלבד, ולא משווה את התנאים בין המרכז לפריפריה.

משרד הבריאות גם הודיע כי בכוונתו לקבוע לראשונה סטנדרט מחייב שייקבע כיצד אמור להיראות מרכז שיקום יום, ולחייב את קופות החולים להתוות "מדיניות שיקומית אחידה לכל מחוזותיה". זאת, לאור העובדה שאיכות השירות הניתן בפריפריה נמוכה מהשירות הניתן במרכז הארץ. בכך למעשה דחה המשרד את עמדתן של חלק מקופות החולים, שטענו שמוצדק להשקיע יותר במרכז הארץ.

התוכנית החדשה של משרד הבריאות התקבלה לאחר שמהתגובה שהגישה המדינה לפני כשנה וחצי התברר, כי בחמש השנים שלפני כן נוספו יותר מיטות שיקום במרכז מאשר בפריפריה: 81 מיטות שיקום נוספו בבתי חולים ובמוסדות שיקומיים במחוזות מרכז, ת"א, חיפה וירושלים, ורק 62 במחוזות צפון ודרום. בתחום שיקום הילדים לא נוספה ולו מיטת אשפוז אחת במחוז צפון או דרום. עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידה לזכויות חברתיות-כלכליות באגודה לזכויות האזרח: "מדובר בבשורה חיובית ובהתקדמות. אבל דרך המלך להשוואת שירותי הבריאות בין הפריפריה למרכז היא לקבוע סטנדרטים ברורים ואכיפים של מרחק, זמן ואיכות, ולא לתת פתרונות רק במענה ללחץ פוליטי או לחץ של עתירה".

Comentarios


bottom of page