top of page

הלחץ עבד: גינדי תגריל דירות בהנחה לכלל הציבור


אילוסטרציה

הביקורת עבדה: לאחר שפנינו לחברת גינדי ולרשות מקרקעי ישראל נגד השיווק הפסול והמפלה של דירות ברחובות ובאור יהודה רק לעמיתי מועדון "חבר", פורסם הבוקר כי החברה יוצאת בהגרלה של 100 דירות בהנחה לכלל הציבור.

בפניותינו לחברת גינדי טענו כי היא לא יכולה לשווק שכונות שלמות על קרקעות ששייכות לכלל הציבור רק לעמיתי מועדון חבר, של משרתי הקבע, ולפגוע בשאר הציבור המשווע לדירות. ציינו כי גינדי רכשה את הזכויות בקרקע בכפוף לחוזה חכירה שבו סעיף מפורש האוסר על אפליה בשיווק הדירות. בעקבות פניותינו צפויה רשות מקרקעי ישראל לערוך בקרוב שימוע לחברה.

עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידה לזכויות חברתיות באגודה לזכויות האזרח: "יזמים שבונים שכונות מגורים חייבים לשווק אותן לכל המעוניין, ובוודאי לא למכור אך ורק לקבוצה שהכניסה אליה חסומה בפועל מטעמים שונים, כמו דת, לאום ומוגבלות. בתקופה שבה הציבור מתקשה מאד לרכוש דירות, אין לקבל מצב שבו מאות דירות מיועדות בבלעדיות ובלי שום הצדקה לאוכלוסייה מצומצמת".

Comentarios


bottom of page