ועדת השמות הממשלתית – איפה החברים הערבים?


אילוסטרציה

ועדת השמות הממשלתית היא ועדה ציבורית שתפקידה לקבוע את שמותיהם של יישובים, אתרים היסטוריים ונקודות שונות במפת ישראל. בוועדה 26 חברות וחברים – נציגי ציבור, נציגי ממשלה, נציג/ת הקרן הקיימת לישראל ונציג/ת רשות הטבע והגנים – ורק אחד מהם הוא ערבי. ברוב שנות פעילותה של הוועדה לא כיהן בה בכלל נציג ערבי.

עו"ד סנא אבן ברי מהאגודה לזכויות האזרח פנתה היום (7.1.2019) ליו"ר הוועדה בבקשה שיפעל להבטחת הייצוג ההולם לחברה הערבית בהרכב הוועדה. עו"ד אבן ברי ציינה שתת הייצוג של ערבים בהרכב הוועדה אינו פורמלי בלבד; יש לו השלכות מרחיקות לכת על תפקידה של הוועדה בבחירת השמות של כל היישובים, התשתיות והאתרים הלאומיים ובעיצוב המרחב הציבורי במדינה; על הבטחת הזכויות של המיעוט הערבי לשפה ולתרבות; ועל הנכחת השפה הערבית במרחב הציבורי.

"המרחב הציבורי שייך לכל אזרחי המדינה ותושביה", נכתב בפנייה. "לערבים, כמו לכל יתר אזרחי המדינה, יש הזכות להיות חלק מהמרחב הציבורי – לקבל ביטוי במרחב הציבורי, להשפיע על עיצובו ולהרגיש חלק ממנו ולא להיות דחויים על ידו. העדר ייצוג הולם לערבים בהרכב הוועדה, המביא, הלכה למעשה, להתעלמות מהשפה הערבית ומן מהתרבות הערבית בהליך בחירת השמות במרחב הציבורי, פוגע בזכותו של המיעוט הערבי ללשון ולזהות ומייצר מרחב ציבורי 'עברי' באופן כמעט מוחלט. הוא פוגע בשוויון, מכרסם בתחושת השייכות ומבליט את תחושת הניכור והזרות בקרב הערבים, ובכך פוגע בכבודם כבני אדם וכקבוצת מיעוט בישראל".