top of page

הסמכת שב"כ למאבק בפשיעה בחברה הערבית - לא דמוקרטי


אילוסטרציה
© Rndmst Dreamstime.com

ב-4.5.2023 פנינו לחברי ועדת השרים לענייני חקיקה, וביקשנו שלא יאשרו הצעת חוק המבקשת להסמיך את השב"כ לסייע למשטרה במאבק בפשיעה. טענו כי מדובר בהצעת חוק אנטי דמוקרטית שרומסת עקרונות יסוד של ההליך הפלילי, ושהיא גזענית ומפלה, מכיוון שהיא מתייגת את האזרחים הערבים כאיום.


בפנייה ציין עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידות לזכויות אזרחיות וחברתיות, כי אין ספק שהפשיעה הגואה בחברה הערבית מחייבת פעולה תקיפה מצד רשויות האכיפה, אולם תכלית חשובה זו לא יכולה להצדיק פגיעה קשה כל כך בזכויות אדם ויצירה של שתי מערכות אכיפה – משטרה ליהודים ושב"כ לערבים.


עוד עמד עו"ד גן-מור על חשיבות ההבחנה הברורה בין פעילות השב"כ – גוף חשאי שתפקידו לסכל איומים חמורים על ביטחון המדינה או יסודות המשטר הדמוקרטי – לבין פעילות המשטרה. לצורך מילוי תפקידיו ניתנו לשב"כ כלים עוצמתיים של מעקב ופיקוח מתמיד, וכן אמצעי חקירה שונים. זליגה של כלים אלו והשימוש בהם כלפי אזרחים במסגרת מאבק בפשיעה – חמורה ככל שתהיה – מייצרת פגיעה בלתי מידתית בחירויות האזרחים, בזכות להליך הוגן, בזכות לפרטיות ובאפשרות לנהל חברה חופשית ממעקב, ואף חיים דמוקרטיים תקינים.


עירוב השב"כ במאבק בפשיעה בחברה הערבית - שאלות ותשובות


כשלושה חודשים לפני כן פנינו בנושא ליועצת המשפטית לממשלה, בעקבות סעיפים בהסכמים הקואליציוניים בין מפלגת הליכוד לבין מפלגות עוצמה יהודית והציונות הדתית פנייתנו התמקדה בכוונה להסמיך את השב"כ לסייע למשטרה במאבק בפשיעה באמצעות שימוש בסעיף 7(ב)(6) לחוק השב"כ. טענו כי יש מניעה משפטית להשתמש בסעיף לצורך זה, וכי אין לערב את השב"כ במאבק בפשיעה בכל דרך אחרת.


בעבר כבר היו קריאות במערכת הפוליטית להסמכת השב"כ למאבק בפשיעה, ובאוגוסט 2021 שלחנו פנייה דומה ליועץ המשפטי דאז. מתשובת משרד המשפטים מ-4.10.2021 עלה כי היועץ המשפטי לממשלה הסכים עם עמדתנו שאין לשב"כ סמכות לפעול מול פשיעה, גם אם היא חמורה, וכי לא היתה באותה עת כוונה להרחיב את סמכויותיו, בניגוד לאמירות שיצאו מלשכת ראש הממשלה. בתשובה מאוקטובר 2021 נמסר כי השב"כ ימשיך לפעול רק בתחומים שבהם הוא מוסמך ושבהם הוא פועל בשגרה.


פניית האגודה לזכויות האזרח ליועץ המשפטי לממשלה, 23.8.2021

תשובת משרד המשפטים, 4.10.2021

פניית האגודה ליועצת המשפטית לממשלה, 30.1.2023

פניית האגודה לוועדת השרים לחקיקה, 4.5.2023קישורים:

עירוב השב"כ במאבק בפשיעה בחברה הערבית - שאלות ותשובות

טובה צימוקי, שב"כ והיועמ"שית: לא לערב את שב"כ בטיפול בפשיעה, 7.5.2023, ynet

יהושע (ג'וש) בריינר, בכירים בשב"כ מתנגדים לדרישה של בן גביר לפעול מול ארגוני פשיעה, הארץ, 19.1.2023

שלומי הלר, סיכום בין בן גביר לליכוד: תוקם יחידה מיוחדת בשב"כ לטיפול בפשיעה בחברה הערבית, וואלה, 22.12.2022

נטעאל בנדל, היועמ"ש: טיפול בפשיעה בחברה הערבית אינו חלק מסמכות שב"כ על פי חוק, הארץ, 5.10.2021

עו"ד גיל גן-מור בתוכנית "רצועת הביטחון" בגלי צה"ל, 30.8.2021

יהושע (ג'וש) בריינר, בנט תומך בשילוב שב"כ במאבק בפשע בציבור הערבי, ארגמן מתנגד, הארץ, 23.82021bottom of page