top of page

הסמכת שב"כ למאבק בפשיעה בחברה הערבית - לא דמוקרטי


אילוסטרציה
© Rndmst Dreamstime.com

ב-23.8.2021 פורסם באתר "הארץ" כי ראש הממשלה תומך בהסמכת שב"כ לפעול למיגור הפשיעה ביישובים הערביים. בעקבות הפרסום פנינו בדחיפות ליועץ המשפטי לממשלה, בבקשה שיתנגד לרעיון מסוכן זה וידאג להסירו מסדר היום. ציינו שכאשר הוחלט להסמיך את השב"כ למעקבי מגעים במסגרת המאבק בהתפשטות הקורונה הזהרנו כי מדובר במדרון חלקלק, שיכשיר את השימוש בשב"כ למטרות אזרחיות נוספות. עצם ההצעה להסמיך את השב"כ לפעילות מול פשיעה היא המשך ההתדרדרות במדרון זה.


בפנייה ציין עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידות לזכויות אזרחיות וחברתיות באגודה, כי השב"כ קיבל אמצעים קיצוניים ברמת הפגיעה שלהם בזכויות הפרט, אך ורק בשל היותו ארגון ביטחוני והתמקדותו בביטחון מסכל. יישומם של כלים אלו על נושאים אזרחיים, כמו אכיפת חוק או מאבק בפשיעה, אינו דמוקרטי. במקום להסמיך את השב"כ יש לייעל את עבודת המשטרה במסגרת החוק כדי לדאוג לביטחון האזרחים מול גל הפשיעה.


אכן, הפיתוי של הממשלה לעשות שימוש באמצעים הקיצוניים של השב"כ לתחומים נוספים אזרחיים, חשובים ככל שיהיו, הוא עצום. כך גם הפיתוי "לטשטש" את הגבולות ולהרחיב את התחום האפור, על ידי ייחוס עניני ביטחון לפעילות עבריינית. לכן חיוני להעמיד גבול ברור במקרים אלו. תמיד ניתן לטעון כי קיים חשש שעבריינים יהיו מעורבים בעתיד בפעילות ביטחונית, ואין בכך כדי להכשיר הפעלת השב"כ מולם. יתר על כן, השב"כ פועל באופן חשאי, ואילו במדינה דמוקרטית אין מקום ל"משטרה חשאית" העוצרת אנשים, חוקרת אותם או אוספת עליהם מודיעין בחשאיות ובלי פיקוח של בית המשפט.


עו"ד גן-מור ציין כי הדברים תקפים שבעתיים בענייננו, מכיוון שמדובר בהפעלת השב"כ ואמצעיו הקיצוניים כלפי קבוצת מיעוט במדינה, מה שמעצים את החשש לפגיעה בזכויות הפרט. נוסף על כך, הדבר מעביר מסר פסול בהקשר לחברה הערבית ומציגה כ"בעיה ביטחונית" ובכך גם משפיע לרעה על פתרון הבעיה, על כל מורכבותה. הפשיעה בחברה הערבית היא תוצאה של הזנחה רבת שנים מצד ממשלות ישראל בכל ההיבטים כמעט, והפתרון לה עובר גם במישור האזרחי - דרך תוספת תקציבים ופיתוח פרויקטים בתחום החינוך, התעסוקה והביטחון האישי.


מתשובת משרד המשפטים מ-4.10.2021 עלה כי היועץ המשפטי לממשלה מסכים עם עמדתנו שאין לשב"כ סמכות לפעול מול פשיעה, גם אם היא חמורה, וכי אין כעת כוונה להרחיב את סמכויותיו, בניגוד לאמירות שיצאו מלשכת ראש הממשלה. בתשובה נמסר כי השב"כ ימשיך לפעול רק בתחומים שבהם הוא מוסמך כעת ושבהם הוא פועל בשגרה.


פניית האגודה לזכויות האזרח ליועץ המשפטי לממשלה, 23.8.2021


תשובת משרד המשפטים, 4.10.2021קישורים:


עירוב השב"כ במאבק בפשיעה בחברה הערבית - שאלות ותשובות


נטעאל בנדל, היועמ"ש: טיפול בפשיעה בחברה הערבית אינו חלק מסמכות שב"כ על פי חוק, הארץ, 5.10.2021


עו"ד גיל גן-מור בתוכנית "רצועת הביטחון" בגלי צה"ל, 30.8.2021bottom of page