top of page

עליית מדרגה בניסיון של רגב לפגוע בחופש הביטוי

ב-11.1.2019 פנינו למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, בעקבות מכתבה של שרת התרבות מירי רגב למנכ"ל מוזיאון חיפה, שבו דרשה להסיר את העבודה "מק'ישו", בה מוצגת דמותו של הליצן של מק'דונלדס בתור ישו צלוב על צלב. במכתבה ציינה השרה ש"הצגה מגחיכה של ישו הצלוב, הסמל הדתי החשוב ביותר לנוצרים בעולם, לא יכולה לחסות תחת חופש הביטוי. זילותם של סמלים מקודשים לדתות ולמאמינים רבים בעולם כאקט מחאה אמנותי אינה לגיטימית ואינה יכולה לשמש כיצירה במוסד תרבות, הנתמך בכספי המדינה. כידוע לך, ישנם כללים, המוסדרים בחוק יסודות התקציב, שעל פיהם עלולה להיפגע התמיכה במוסד תרבות".

במכתבנו ביקשנו את התערבות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בשל הפגיעה בחופש היצירה ובחופש הביטוי האמנותי של מוסדות תרבות. עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, כתב: "נראה שבמקרה זה ביצעה שרת התרבות קפיצת מדרגה מדאיגה מכמה בחינות. בעוד שבעבר פנתה השרה לראשי עיריות שהם נבחרי ציבור בדרישה למנוע אירועי תרבות שתוכנם לא נשא חן בעיניה, הפעם הפנייה היא למוסד התרבות עצמו, הסמוך על שולחנו של משרד התרבות מבחינה תקציבית. למרות שהובהר לשרה הבהר היטב, כי המנגנון להפחתת תקציב לפי חוק יסודות התקציב לא יכול לשמש כלי לדרישה למנוע הצגתה של יצירת אמנות היא בכל זאת עושה בו שימוש. ולא רק שלמרבית המזל הסמכות להפחתת תקציב על פי החוק לא מסורה לשרת התרבות אלא לשר האוצר, אלא שהאיום בהפחתת תקציב מחוסר כל עילה. גם העילות העמומות ביותר שבחוק יסודות התקציב אינן כוללות פגיעה ברגשות דתיים".

בעקבות פנייתנו, פנתה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לשרת התרבות, והעמידה אותה על כך שדרישתה מהמוזיאון להסיר את היצירה נעשתה בחוסר סמכות ומהווה פגיעה בחופש הביטוי.

ב-17.1.2019 פנינו לראשת עיריית חיפה במחאה נגד ההסכם שאליו הגיעה עם ראשי העדות הנוצריות, ושלפיו תוסר היצירה מק'ישו, ושתי יצירות נוספות יוצגו מאחורי פרגוד. ב-24.1.2019 השיבה היועצת המשפטית של העירייה כי השאלה אם ראש העירייה היתה מוסמכת להתערב במה שמוצג במוזיאון היא לא רלבנטית, וכי ההחלטה מבטאת איזון ראוי בין חופש הביטוי לבין הפגיעה ברגשות. לפיכך הגשנו עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה (עת"מ 67938-01-19).

Comments


bottom of page