top of page

פרופיילינג פסול ומשפיל בכניסה לבית החולים באשקלון

ב-16.9.2019 הגישו האגודה לזכויות האזרח ועדאלה עתירה לבג"ץ, בשמם ובשם עמותת רופאים לזכויות אדם והמרכז לנפגעי גזענות של המרכז הרפורמי לדת ומדינה. בעתירה דרשנו לעצור את נוהל הבידוק המפלה והגזעני בקו 18 של חברת דן בדרום, שמסלולו עובר דרך בית החולים ברזילי באשקלון.

העתירה תקפה את פרקטיקת הבידוק הביטחוני בכניסת האוטובוסים לבית החולים, ובמסגרתה מאבטחים עלו לאוטובוס לביצוע סריקה ביטחונית ודרשו ממי שנראה להם כבעל "חזות ערבית", ורק מהם, להציג תעודה מזהה. בשלב השני, הנוסעים הערבים שאינם אזרחים ישראלים נדרשו לרדת מהאוטובוס ולהמתין מחוץ לשער עד שהוא מסיים את מסלולו בבית החולים.

בעתירה נטען כי תיוג על בסיס אתני של הנוסעים הערבים באוטובוס יוצר השפלה ופגיעה קשה בכבוד האדם, בזכות לשוויון ובזכות לפרטיות. כמו כן נטען כי נוהל הבידוק נעשה בחוסר סמכות.

בדיון שהתקיים ב-27.1.2020 מתח בית המשפט ביקורת על הנוהל, והורה למדינה לעדכן בתוך 90 יום על ההתקדמות בגיבוש נוהל קבוע, שלא יכלול פרופיילינג פסול וגזעני.


בעקבות העתירה דיווחה המדינה על שינוי בנוהל הבידוק, בין היתר ברשימת ה"סימנים המחשידים". לעותרים לא ניתנה אפשרות לעיין בנוהל החסוי, אולם השופטים שעיינו בו קבעו כי הקריטריונים שנקבעו לבידוק הם ניטרליים וכלליים. בעקבות זאת נמחקה העתירה, ונפסקו לזכות העותרים הוצאות "נוכח תרומתה של העתירה לתיקון המצב המפלה שנוצר בשטח בעת יישום הנוהל הישן".

בג"ץ 6097/19 עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' המרכז הרפואי ע"ש ברזילי

עו"ד: אן סוצ'יו (האגודה לזכויות האזרח), סארי עראף (עדאלה)

העתירה, ספטמבר 2019

פסק הדין, 10.5.2021

פוסטים קשורים:

קישורים:

העתירה נכתבה בסיוע רכזי השטח של האגודה - סיון תהל, שירלי נדב ומוהאנד ענאתי

bottom of page