הפרדה מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה

האגודה לזכויות האזרח, המרכז הרפורמי לדת ומדינה ושדולת הנשים בישראל הגישו בקשה לבג"ץ להצטרף לעתירות בעניין הפרדה מגדרית בלימודים אקדמיים. מדובר בשתי עתירות – האחת של ד"ר יופי תירוש ומרצים נוספים, שמתנגדים להפרדה, והשנייה של פורום קהלת, שמבקש לאפשר לימודים נפרדים לא רק לחרדים אלא לכל מי שדורש. בקשת הארגונים תומכת בעתירה הראשונה.

לעמדת הארגונים, שילוב החרדים בחברה הוא יעד ראוי, אולם לא ניתן להשיג יעד זה באמצעות הפרדה מגדרית והדרת נשים מהמרחב הציבורי. בחברה דמוקרטית, המכבדת באופן שווה את זכויות היסוד של כלל חבריה, לא ניתן לקבל טענה שחופש הדת של גברים חרדים מחייב שינוי המרחב הציבורי על מנת שייווצר למענם מרחב ציבורי סטרילי מנשים.

הארגונים ציינו כי הפרדה מגדרית מטעמי דת מפרה את זכות היסוד של נשים לשוויון במרחב הציבורי בישראל, ומנוגדת להנחות יסוד של המשטר הדמוקרטי. הפרדה זו גם מנוגדת לפסיקת בג"ץ, שקבע לא אחת שהדרת נשים מטעמי דת מהמרחב הציבורי היא הפליה אסורה. כמו כן היא עומדת בניגוד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוק שיווי זכויות האשה, חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה וחוק יסוד: חופש העיסוק.

ב-15.1.2018 נתן בג"ץ צו על תנאי בעתירה, והורה למועצה להשכלה גבוהה ולמשיבים נוספים להשיב לעתירה תוך 60 יום.

ב-15.1.2019 התקיים הדיון השני בעתירה. ב-20.1.2019 החליט בג"ץ להעביר את העתירות לדיון בפני הרכב מורחב וצירף את הארגונים (וכן אחרים שביקשו להצטרף) כידידי בית המשפט.

בג"ץ 6500/17 ד"ר יופי תירוש נ' המועצה להשכלה גבוהה; בג"ץ 8683/17 פורום קהלת נ' המועצה להשכלה גבוהה

עו"ד: פרופ' גילה שטופלר

בקשה להצטרף לדיון במעמד "ידידות בית המשפט", דצמבר 2017

החלטה, 15.1.2018

החלטה, 20.1.2019

פוסטים קשורים:

האגודה: ההפרדה המגדרית במוסדות להשכלה גבוהה – הפליה אסורה, דצמבר 2017

קישורים נוספים:

ענת יורובסקי, גבולות ההפרדה, דבר ראשון, 15.1.2019