top of page

כולנו יכולים להיאבק באפליה, ועכשיו זה פשוט מתמיד


חברות וחברים יקרים,

פתחנו את שנת 2019 עם שתי בשורות בקידום השוויון ובמאבק באפליה.

בעקבות עתירה שלנו עם פעילים וארגונים בתחום הבריאות, משרד הבריאות התחייב בפני בג"ץ להוסיף 220 מיטות שיקום בבתי חולים ובמוסדות שיקום, מרביתן בצפון ובדרום הארץ. כיום האפליה בתחום זה קשה: מספר מיטות השיקום לאלף נפש במחוז תל אביב גבוה פי 5 מאשר במחוז הצפון; בפריפריה אין בכלל שירותי שיקום לילדים; מרכזי שיקום יום בפריפריה הם ספורים ונחותים באיכותם ביחס למרכז. בעקבות עתירתנו משרד הבריאות התחייב גם לקבוע לראשונה סטנדרט אחיד למרכז שיקום יום, ולחייב את קופות החולים לקבוע מדיניות טיפול אחידה בכל מחוזותיה.

ההתחייבות של משרד הבריאות אמנם לא תסגור לגמרי את הפערים ולא פותרת את כל הבעיות, אבל זו בשורה חיובית וצעד בכיוון הנכון. נמשיך להיאבק עד שזמינות ואיכות השירותים הרפואיים בפריפריה יהיו שוות לאלה שבמרכז.

בשורה נוספת קשורה לחוק חשוב מאוד שהאגודה יזמה לפני כמעט 20 שנה – חוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים. חוק זה מאפשר לקורבנות אפליה לתבוע פיצויים ממי שהפלה אותם – מה שגם מועיל להם וגם מרתיע גורמים מפלים. אבל רבים מקורבנות האפליה מוותרים מראש על האפשרות לתבוע, כי זה נתפס כעניין יקר ומסובך. עכשיו, תיקון חדש לחוק קובע שאפשר לקבל ייצוג משפטי בחינם מהסיוע המשפטי במשרד המשפטים לצורך הגשת תביעה לפיצויים מכוח החוק.

כולנו יכולים להיאבק באפליה, ועכשיו זה קל ופשוט מתמיד. "ייבשו" אותך בכניסה למועדון כי אתה מזרחי או מיוצאי אתיופיה? סירבו לארח אתכן בצימר כי אתן זוג נשים? התחמקו מלמכור לך מנוי לחדר כושר כי אתה ערבי? אל תוותרו על זכותכם לתבוע את מי שהפלה אתכם! כל הפרטים בסרטון שהכנו ובאתר שלנו – בעברית ובערבית.

עו"ד גיל גן-מור

שלכם,

עו"ד גיל גן-מור מנהל היחידה לזכויות חברתיות ולשוויון

האגודה לזכויות האזרח

Comments


bottom of page