top of page

מצלמות גוף לשוטרים: איך לעשות את זה נכון


אילוסטרציה

ביום ראשון הקרוב יחל אחד הפרויקטים הגדולים בתחום אכיפת החוק במדינה: שוטרי הסיור והתנועה יחלו לשאת מצלמות גוף (בתחילה בתל אביב ובהמשך בכל הארץ), שאמורות לתעד כל מפגש בין שוטר לאזרח, ולשמור את החומר במאגר מידע משטרתי.

מהניסיון שנצבר בעולם עולה שיש למצלמות פוטנציאל להפחית את השימוש בכוח ולהוריד את מספר התלונות נגד שוטרים. מצד שני, בפרויקט הזה טמון גם סיכון גדול לזכות לפרטיות, כשאלפי מצלמות יתעדו אנשים באופן קבוע במרחב הציבורי והפרטי והחומר יישמר במאגר מידע של המשטרה. לאור ההשלכות הנרחבות שיש לפרויקט על זכויות אדם והעובדה שמדובר בתופעה חדשה יחסית גם בעולם שהשפעותיה עדיין נלמדות, יש ללוות את הפרויקט באיסוף נתונים נרחב, במעקב ובמחקר. בנוסף, יש לחזור ולבחון אחרי תחילת הפרויקט את התממשותן של ההנחות העומדות ביסוד הפרויקט לגבי תפקידן של המצלמות בהפחתת האלימות ובהגברת אמון הציבור במשטרה.

חשוב מאוד גם לקבוע כללים ברורים, שיבטיחו שלא יהיה שימוש לרעה בצילום וששוטרים יתעדו גם סיטואציות שאינן נוחות להם. נכון להיום, הנוהל המשטרתי בעניין הפעלת המצלמות משאיר בידי המשטרה שליטה מלאה בנוגע למה יצולם ומה לא יצולם; מי יקבל את החומר המצולם; מה יטושטש ומה יימחק. הנוהל, שגובש כמעט ללא דיון ציבורי, מעלה שורה של חששות:

  • לשוטר בשטח ניתן שיקול דעת נרחב מדי בהחלטה על כיבוי המצלמה.

  • אין חובה ליידע את האזרח שמצלמים אותו (מחקרים מוכיחים שכשהאזרח אינו מודע להיותו מצולם, אין ירידה בהיקף האירועים האלימים במפגשי שוטר-אזרח).

  • השוטר יכול לעיין בחומר שצילם בכל מצב, גם אם הוגשה נגדו תלונה במח"ש. לעומת זאת, לאזרח המצולם כמעט ולא תהיה נגישות לתיעוד.

  • אין מנגנוני פיקוח והרתעה משמעותיים שיבטיחו את היענות השוטרים לנוהל.

  • שוטרי מג"ב ויס"מ שנמצאים בחיכוך המשמעותי ביותר מול קבוצות מיעוט ומעורבים לעיתים קרובות באלימות והתנהגות בלתי הולמת, לא יצוידו במצלמות גוף.

עו"ד אן סוצ'יו מהאגודה לזכויות האזרח: "השימוש במצלמות במרחב הציבורי והפרטי מקיים בתוכו פגיעה מובנית בזכות לפרטיות. כדי שהמצלמות לא יהפכו לאמצעי לבילוש והתחקות אחר הציבור או לאמצעי שמשרת רק את האינטרסים של השוטרים, נהלי השימוש צריכים לכלול הגבלות ברורות וסנקציות במקרים של הפרה".

קישורים:

הערות האגודה לטיוטת הנוהל שפרסמה המשטרה בעניין הפעלת מצלמות הגוף, יולי 2018

גוף הראיות - עו"ד אן סוצ'יו מתארחת בפודקאסט של אגודת העיתונאים, 20.1.2019


Comments


bottom of page