top of page

להפסיק מיד את אפליית נהגי המוניות הערבים בנתב"ג


אילוסטרציה

השבוע פנינו למנכ"ל רשות שדות התעופה, יעקב גנות, בדרישה להפסיק באופן מיידי את האפליה הפסולה של נהגים ערבים בנתב"ג.

פנייתנו באה בעקבות תלונות שהתקבלו מנהגי מוניות ערבים. הם מסרו כי בכל פעם שהם עוברים בשערי הכניסה לנתב"ג, בין אם המונית ריקה או עמוסה בנוסעים, המאבטחים בשער מגלים שהם ערבים תוך שימוש בשיטת הפרופיילינג הפסולה (על פי המראה, השם או המבטא), ואז הם מתבקשים באופן אוטומטי לעצור בעמדת הבידוק הקרובה, מורדים מהמונית ועוברים תשאול ובדיקת גוף, רכב ומטען. נהגי המוניות, המבקרים בנתב"ג בתדירות שבין מספר פעמים בשבוע למספר פעמים ביום, מספרים כי הם עוברים את אותו הבידוק הקפדני בכל פעם.

העדויות שהגיעו לאגודה מציגות פרקטיקה של תשאול ובידוק יתר של נהגי מוניות ערבים, המבוססת על מדיניות של פרופיילינג, המתבטאת בייחוס של מסוכנות וחשדות לאנשים רק על רקע השתייכותם לקבוצה אתנית או לאומית מסוימת.

עו"ד רגד ג'ראייסי, מנהלת היחידה לזכויות המיעוט הערבי באגודה לזכויות האזרח: "מדיניות זו פסולה ופוגעת פגיעה קשה בכבודם ובזכותם לשוויון של הנהגים. בנוסף התנהלות זו פוגעת בפרנסתם, משום שהבידוק הארוך שהם עוברים גורם ללקוחות לאבד סבלנות ולהעדיף לנסוע עם נהגים יהודים כדי לחסוך את זמן ההמתנה בעמדות הבידוק".

bottom of page