top of page

חייבים לעצור את חוק המישוש


במהלך הדיונים בכנסת על "חוק המישוש" (סוף 2015-תחילת 2016) פעלנו באגודה לזכויות האזרח לריסונו, לצמצום הפגיעה בזכויות האדם ולמניעה של אכיפה סלקטיבית ופרופיילינג בהפעלת החוק. הפקנו סרטון, פרסמנו ניוזלטרים וקראנו לאנשים לשלוח מכתבים לחברי ועדת חוקה חוק ומשפט (באמצעות אתר "אנו"). לאחר שהוועדה חזרה בה מכוונתה להעביר את החוק במתכונתו המקורית, ולקראת המשך הדיונים על הצעת החוק, העלינו פוסטים בפייסבוק שבהם עדכנו על ההתפתחויות וקראנו לציבור לשוב ולפנות לחברי הוועדה כדי לשנות את החוק. קידום המדיניות שעשינו בנושא, ביחד עם העבודה התקשורתית והעבודה ברשתות החברתיות, הצליחו להשפיע באופן מהותי על הנוסח הסופי של החוק שעבר בסופו של דבר בכנסת.

bottom of page