top of page

קולות מחולות: להשמיע את קולם של מבקשי המקלט


קולות מחולות: תנו את הקול שלכם למי שאינו נשמע

בינואר 2015 השיקה האגודה לזכויות האזרח בשיתוף שישה ארגונים נוספים קמפיין שמטרתו להשמיע את קולם של מבקשי המקלט שהוחזקו במתקני חולות וסהרונים. במסגרת הקמפיין הוקם מיניסייט שבו לוקטו ציטוטים מראיונות עם מבקשי מקלט, והגולשים התבקשו לבחור ציטוט ולהפיץ אותו, בשם מבקש המקלט, ברשתות חברתיות כמו פייסבוק וטוויטר. בקמפיין השתתפו בין היתר אישי ציבור ומפורסמים, והוא זכה להתייחסות בכלי התקשורת.

bottom of page