top of page

להעמיד לדין את אל"מ שומר בגין הריגה

ב-10.3.2019 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ יחד עם הוריו של הנער מוחמד עלי כוסבה, בדרישה שבית המשפט יורה ליועץ המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום נגד אל"מ ישראל שומר, בגין הריגתו והפקרתו של הנער באירוע שהתרחש סמוך למחסום קלנדיה ביולי 2015. כמו כן דרשנו בעתירה למנוע את מינויו של אל"מ שומר לתפקיד מפקד חטיבת הנח"ל.


במהלך חקירתו במצ"ח מסר שומר שתי גרסאות שונות וסותרות לאירוע, והגדיר את מעשיו כ"שגיאה מקצועית" ולא כרשלנות. עמדה זו אומצה על ידי הפצ"ר, שסגר את תיק החקירה נגדו. לאחר שהאגודה לזכויות האזרח הגישה הערר נגד סגירת התיק, החליט הרמטכ"ל לעכב את קידומו של שומר.


בעתירה נכתב כי אל"מ שומר אינו חייל בלתי מנוסה הנתקל לראשונה בסיטואציה מבצעית. "אין כל סיבה להניח שדווקא הנער המנוח, בעת שניסה כמיטב יכולתו להימלט – הותיר את המשיב אובד עצות וחסר אונים עד כדי כך, שפעל ללא יכולת להפעיל שיקול דעת סביר", נטען בעתירה. עוד נטען, כי "בהתחשב בדרגתו הגבוהה ובתפקידו הרם של אל"מ שומר, ניסיונו והעובדה שעליו לשמש דוגמא לחייליו, סגירת תיק של מקרה בו נעברה באופן כה מובהק עבירה, שהביאה למותו של נער, משדרת מסר חמור של זלזול בחיי אדם".

בנוגע להחלטה למנות את שומר למפקד חטיבת הנח"ל, בעתירה נכתב כי פיקוד על חטיבת הנח"ל הוא אחד התפקידים היוקרתיים שממלאים אלופי משנה, ולכן קידום זה אינו סביר לאור החשדות הכבדים התלויים מעל ראשו של שומר.


ב-3.9.2020 דחה בג"ץ את העתירה. בית המשפט קיבל את הטענה שאל"מ שומר חרג מהוראות הפתיחה באש וביקר את תפקודו באירוע, אולם נותר נאמן להלכה שאינו מתערב בשיקול הדעת של רשויות התביעה.בג"ץ 1782/19 כוסבה נ' היועץ המשפטי לממשלה


עו"ד: רוני פלי


העתירה, מרץ 2019
פסק הדין, 3.9.2020העתירה נכתבה בסיוע המתמחה רעות שאערComments


bottom of page