top of page

אלה תוצאות הסקר... ועכשיו לשלב הבא


מאות מכם הצביעו בסקר הבחירות שלנו, וקבעו כי אלה חמשת הנושאים החשובים ביותר שצריך להתייחס אליהם במערכת הבחירות:

שמירה על הדמוקרטיה, הגנה על שומרי הסף, עצמאות בית המשפט והתקשורת • מאבק באפליה, בגזענות ובהסתה כלפי כל קבוצות האוכלוסייה • קיום בכבוד למשפחות חד הוריות, לעניים, לנכים ולקשישים • שוויון זכויות לאזרחים הערבים • הגנה על זכויות האדם של הפלסטינים בשטחים הכבושים

עכשיו צריך לדאוג שגם המועמדים והמועמדות שלכם ידעו מה באמת חשוב.

פנו אליהן/ם ודרשו מהם לעסוק בנושאים אלה בתקופת הבחירות ובעיקר - אחריהן.

הגיע הזמן לדרוש מהפוליטיקאים להפסיק לדבר בססמאות, ולהתחייב לטפל בבעיות האמיתיות שמשפיעות על החיים של כולנו.

לשליחת מייל למועמדות ולמועמדים

bottom of page