top of page

פלסטינים תושבי ירושלים: אין כניסה לבית המשפט המחוזי


אילוסטרציה

פנינו היום (3.3.2019) לנשיא בית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה שינחה את המאבטחים שאסור להם למנוע כניסת פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית לבניין ולדיונים בו. בעקבות תלונות שקיבלנו יצאנו לבית המשפט, וגילינו שכניסתם של פלסטינים לבניין סורבה בנימוק לפיו "רק בן משפחה אחד יכול להיכנס". הגבלות דומות לא חלו על יהודים שביקשו להיכנס להיכל. על פי התלונות, בפעמים אחרות אמרו המאבטחים כי בבית המשפט התקבלה החלטה המתירה להם שיקול דעת רחב להגביל כניסה לדיונים "רגישים".

בפנייה לנשיא בית המשפט המחוזי כתבה עו"ד טל חסין כי החלטה כזו, ככל שהתקבלה, היא לא חוקית, פוגענית, בלתי סבירה, ומעלה חשש כבד כי הסובלים הראשונים והעיקריים ממנה יהיו עצורים ונאשמים פלסטינים ובני משפחתם, אשר הגיעו לצפות בהליכים ולעודדם. "לא מופרך להניח כי במודע ואף לא במודע יסמנו מאבטחי בית המשפט, הממוקם בירושלים המזרחית, את האוכלוסייה הפלסטינית ככזו שהדיונים הפליליים בעניינה רגישים, ואת מי שמבקש לצפות בהם כמועד לפורענות. מאבטחים הוכשרו לאבטח, לא להפעיל שיקול דעת מורכב הכולל איזונים משפטיים וחברתיים שאינם בסמכותם". הוספנו שעקרון פומביות הדיון מחייב כי בתי המשפט והדיונים הנערכים בהם יהיו פתוחים לציבור, זולת אם נקבע כי דיון מסוים יתנהל בדלתיים סגורות, וכי זכותו של כל אדם, יהודי ולא יהודי, להיכנס לבית המשפט ולתור אחר דיונים שבהם הוא מוצא עניין.

bottom of page