top of page

ילד אסור: כלא הוא לא מקום לילדים


קמפיין משותף לפרויקט ילדים ישראלים באגודה לזכויות האזרח, למוקד לפליטים ולמהגרים, לרופאים לזכויות אדם ולנציבות האו"ם לפליטים. הקמפיין, שהחל בספטמבר 2013, עסק בקידום אלטרנטיבות למעצר ילדי מהגרים.

Comentários


bottom of page