top of page

ילד אסור: כלא הוא לא מקום לילדים


קמפיין משותף לפרויקט ילדים ישראלים באגודה לזכויות האזרח, למוקד לפליטים ולמהגרים, לרופאים לזכויות אדם ולנציבות האו"ם לפליטים. הקמפיין, שהחל בספטמבר 2013, עסק בקידום אלטרנטיבות למעצר ילדי מהגרים.

עמוד הפייסבוק של הקמפיין

נייר עמדה: חלופות למעצר של ילדי מהגרים בישראל, ינואר 2014 | תקציר

הודעה לעיתונות: כלא הוא לא מקום לילדים: 83% מהילדים וההורים הפגינו סימני פוסט טראומה, דצמבר 2013

bottom of page