פסק דין בנושא קרקעות בגדה מתעלם מהמשפט הבינלאומי

האגודה לזכויות האזרח ויש דין הגישו בקשה להצטרף כידידי בית המשפט בערעור על פסיקת בית המשפט המחוזי בירושלים בעניין המאחז מצפה כרמים. בית המשפט המחוזי קבע כי ניתן ליישם את הוראות סעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי ונטוש (תקנת השוק) על המאחז מצפה כרמים, שנבנה על אדמות פלסטיניות פרטיות, וכך להכשירו.

בבקשת ההצטרפות ביקשנו להאיר את הבעיה הגדולה ביותר בפסק הדין: פסק הדין, שעוסק במעמד של מקרקעין בשטחים הכבושים, אינו מקדיש ולו מילה אחת(!) להוראות המשפט הבינלאומי ההומניטרי שחלות בשטח. לא לאמנת אמנת האג בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה משנת 1907, לא לאמנת ג'נבה הרביעית בדבר הגנה על אזרחים בעת סכסוך מזויין משנת 1949, לא להוראות המשפט הבינלאומי המינהגי, ואפילו לא לפסיקה של בג"ץ בעניין אדמות פרטיות. בית המשפט התייחס לדיון כדיון בדיני חוזים. הוא התעלם כליל מן הדין החל על המקרקעין, אשר מרכיב את מערך הזכויות וההגנות להן זכאים המערערים ושאר בעלי האדמות. זהו גם הדין אשר משרטט את גבולות האסור והמותר של המפקד הצבאי ושל שאר הרשויות הישראליות בשטח הכבוש.

פסק הדין ועמדת המשיבים בערעור מבקשים לקבוע חריג שאינו קיים לפגיעה בקניין הפרטי של אוכלוסיה מוגנת. הפגיעה אינה לצורך בטחוני הכרחי ומובהק, ואינה עומדת בתנאי הדין המקומי שקדם לכניסת כוחות צה"ל לאזור והפיכת המפקד הצבאי לחליף הריבון. פסק הדין סותר הלכות מושרשות של בית המשפט העליון, תוך קבלת פרשנות בעייתית שאינה הולמת ואינה תואמת להוראות המשפט הבינלאומי, ואף מתעלמת במופגן מתחולתו. בית המשפט מתעלם כליל גם מחזקת ההתאמה הפרשנית, שמורה לפרש את הוראות הדין באופן שעולה בקנה אחד עם המחוייבויות של ישראל לפי הדין הבינלאומי.

פסק הדין מהווה "אבן בוחן" ליישום עקרון "תקנת השוק" באופן יזום ואקטיבי ביחס לאלפי מקרים אחרים, הוא מבקש לקבע מציאות בלתי חוקית שנוצרה, והכל תוך התעלמות מהמשפט הבינלאומי ועקרונותיו, ככל שאלה מבקשים להגן על האוכלוסיה המוגנת בשטח הכבוש.

ע"א 7668/18 סאלחה נ' אנג'ל

עו"ד: רוני פלי

בקשה להצטרף לדיון כידידי בית המשפט, מרץ 2019

לא מצאתם מה שחיפשתם? נסו בארכיון

  • האגודה בפייסבוק
  • האגודה בטוויטר
  • האגודה באינסטגרם
  • האגודה ביוטיוב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרכז ארצי

רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון: 03-5608185 | פקס: 03-5608165

ירושלים

יד חרוצים 15 תלפיות

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 53262, ירושלים 9153102

טלפון: 02-6521218 | פקס: 02-6521219

נצרת

רח' 3030/5, ת"ד 51070, נצרת 1616701
טלפון: 04-8526333/4/5 | 
פקס: 04-8526331

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו