top of page

פתרון צודק ומעשי לכפרים הבדווים הלא מוכרים בנגב


בנובמבר 2013, בשיאו של המאבק שניהלו אזרחים בדווים וארגוני זכויות אדם נגד תכנית פראוור, הפיצה האגודה לזכויות האזרח סרטון (בעברית, אנגלית וערבית), ניוזלטרים ופוסטים ברשתות החברתיות כדי להסביר מדוע התכנית נידונה לכישלון ותהווה בכייה לדורות, ואיך אפשר גם אחרת.

Bình luận


bottom of page