top of page

פרסום תמונות משפילות של עצורים על ידי המשטרה


אילוסטרציה
אילוסטרציה Andrey Burmakin | Dreamstime.com ©

ב-29.10.2023 פנינו ליועצת המשפטית לממשלה ולמפכ"ל המשטרה בדרישה שהמשטרה תפסיק לצלם תמונות של עצורים ערבים החשודים בפרסום גילויי תמיכה בטרור, כשהם אזוקים ועל רקע דגל ישראל, ולהפיצן ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת.


בפנייה כתבו עורכות הדין גדיר ניקולא ואן סוצ'יו, שהתנהלות זו פוגעת בזכויות היסוד של חשודים ועצורים לכבוד, לפרטיות ולהליך הוגן, שאין לה כל הצדקה ושנועדה כולה להשפיל ולבזות את העצורים. הן הדגישו שההליך הפלילי וכללי החקירה מחייבים את רשויות החקירה להימנע מלפרסם תמונות חשודים, שאשמתם עדיין לא הוכחה והם בחזקת חפים מפשע.


עוד ציינו כי פרקטיקה זו של המשטרה מכוונת כלפי זהותם הלאומית של החשודים והעצורים במטרה להשפילם ואף להציגם כבוגדים. היא מלבה את האש בקרב הציבור ומתסיסה ומסיתה אותו נגד אותם חשודים עד כדי סיכון חייהם. "דווקא בימים איומים אלה – ימים של זעזוע, אובדן, אבל ושכול, ימים כואבים, מפחידים ורגישים, שבהם העצבים מתוחים והדם רותח – שגובים מחיר כבד מאזרחי ישראל ומתושביה כולם, נדרשות רשויות השלטון ובפרט משטרת ישראל לנהוג באחריות ובריסון, ולא בליבוי ושיסוי", נכתב בפנייה.


בעקבות פנייתנו נמסר לנו מהמשטרה שחודדו ההנחיות והכללים בעניין פרסום תמונות של חשודים.
Kommentare


bottom of page