שירותי רשות האוכלוסין וההגירה בירושלים המזרחית

ב-22.4.2018 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ נגד רשות האוכלוסין וההגירה, בדרישה לאפשר לתושבי ירושלים המזרחית לקבל שירותי מרשם בכל לשכה של הרשות ברחבי הארץ, כפי שמתאפשר לכל תושב אחר, ולא רק בלשכה אחת ויחידה – זו הנמצאת בוואדי אלג'וז שבמזרח העיר.

בעתירה תואר המצב הקשה השורר בלשכה בוואדי אלג'וז: אין אפשרות מעשית לקבוע תור לקבלת שירות בלשכה, ואנשים נאלצים להמתין בחוץ במשך שעות ללא הצללה, מקומות ישיבה או מתקני מים. העומס הרב מונע מתושבי מזרח העיר לקבל שירותים חיוניים: להצטייד בתוך זמן סביר בתעודות זהות בהגיעם לגיל 16, לקבל תעודה חדשה במקומה של תעודה בלויה או תעודה שאבדה, לקבל מסמך נסיעה לשם יציאה לחו"ל ולקבל שירותי מרשם אחרים.

בעתירה נטען כי התנהלותה של רשות האוכלוסין וההגירה פוגעת בזכויותיהם של תושבי ירושלים המזרחית לשוויון ולכבוד. עוד נאמר בעתירה כי התנהלות זו מנוגדת לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים, התשס"א-2000, האוסר על אפליה בשל מקום מגורים.


בעקבות הגשת העתירה המצב השתפר מאוד. נכון לפברואר 2021, חלק מהשירותים אפשר לקבל בלשכות אחרות, והתורים התקצרו. עם זאת, משרד הפנים עדיין מקיים את הההסדרים הללו כפיילוט, ועורך הבחנות מורכבות בין סוגי שירותים, באופן שמפלה את תושבי ירושלים המזרחית לעומת תושבים אחרים.

בג"ץ 3163/18 סלמאן נ' רשות האוכלוסין וההגירה

עו"ד: יהושע שופמן

העתירה, אפריל 2018


תגובת העותרים להודעה מטעם המשיבה, פברואר 2021

הודעות לעיתונות:


לאפשר לתושבי ירושלים המזרחית לקבל שירותים בכל לשכות רשות האוכלוסין, אפריל 2018

קישורים:


יוסי אלי, אין שירות בשכונה היהודית: תושבי מזרח י-ם מודרים ממשרד הפנים, ערוץ 10, 1.5.2018