top of page

דרישה מסטודנטים לממן אבטחה של פעילות ציבורית

ב-5.3.2017 הגישה האגודה לזכויות האזרח המרצת פתיחה נגד אוניברסיטת תל אביב בשל מדיניותה לגבות תשלום עבור אבטחה של פעילות ציבורית שמקיימים תאי סטודנטים בקמפוס. בינואר 2016 קיים תא הסטודנטים של מרצ אירוע יחד עם נציג ארגון "שוברים שתיקה" וחברת הכנסת זהבה גלאון. מנהל יחידת הביטחון של הקמפוס דרש מהסטודנטים לשלם 800 שקלים עבור אבטחת האירוע, נוסף על מינוי ארבעה סדרנים מטעמם. פנייה לאוניברסיטה לא הובילה לשינוי בעמדתה, והסטודנטים שילמו את התשלום הנדרש. במקביל לאירוע התקיימה בקמפוס הפגנה נגדו, אך האירוע עבר בשלווה, ללא אירועים מיוחדים או עימותים.

האוניברסיטה טענה כי באירוע נדרשה אבטחה החורגת מהאבטחה הרגילה בקמפוס "לאור הלך הרוח הציבורי, ההסתה כנגד 'שוברים שתיקה' והפיגועים"; כי גם במקרים דומים נשאו יוזמי הפעילות בתשלום; כי דרישת התשלום היא סבירה, מקצועית ובהתאם לתקנון הפעילות הציבורית באוניברסיטה; וכי חופש ההתארגנות של סטודנטים להפגין כפוף בחוק זכויות הסטודנט לתקנון המוסד.

בהמרצת הפתיחה טענו כי בהחלטתה לדרוש מן הסטודנטים לשאת בעלויות אבטחת האירוע פגעה האוניברסיטה פגיעה קשה ולא מידתית בזכות היסוד של הסטודנטים לחופש ביטוי, חרגה מכללי המשפט הציבורי בישראל, ופעלה בניגוד לחוק זכויות הסטודנט ואף בניגוד לתקנון הפעילות הציבורית שקבעה בעצמה. לפיכך, ביקשנו מבית המשפט להצהיר כי האוניברסיטה אינה רשאית לגבות תשלום עבור אבטחה של פעילות ציבורית בשטח הקמפוס.

ב-16.6.2019 קיבל בית המשפט המחוזי את התובענה, וקבע כי אוניברסיטת תל אביב אינה רשאית לדרוש מסטודנטים לשלם עבור אבטחה כתנאי לאישור קיום "הפגנה, אסיפה או דיון פוליטי", כל עוד הדבר אינו קבוע במפורש בתקנון האוניברסיטה. השופט גרשון גונטובניק כתב בפסק הדין כי המחויבות לחופש הביטוי היא "ענין יסודי" באקדמיה, וקרא לאוניברסיטה לערוך חשבון נפש ולקיים דיון, שבו "כל הנוגעים בדבר ישמיעו את קולם", כדי לקבוע כללים בנוגע למימוש חופש הביטוי בתחומה. הוא הבהיר כי גם אם האוניברסיטה תקבע בעתיד באופן מפורש שניתן לגבות תשלום בעבור אירועים שונים, לא ניתן לגבות תשלום רב יותר עבור אירוע שנוי במחלוקת.

ה"פ (ת"א) 7462-03-17 בליאכר נ' אוניברסיטת תל אביב

עו"ד: שרונה אליהו-חי, אבנר פינצ'וק

פסק הדין, 16.6.2019

פוסטים קשורים:

קישורים:

Comments


bottom of page