top of page

אפליית ערבים בשיווק דירות במעלות תרשיחא

ב-29.3.2017 הגשנו עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה נגד רשות מקרקעי ישראל, בשל כך שלא הפעילה את סמכויותיה מול חברת נדל"ן שהפלתה במכירת דירות.

חברת משהב בנתה פרויקט בעיר מעלות תרשיחא, בקרקע שבה זכתה במכרז, שבו סעיף מפורש האוסר על אפליה. במסגרת בחינה של בוחנים (טסטרים) שיזמה האגודה, התגלה שבעוד שללקוחות יהודיות נאמר שיש מבצע מכירות ונתנו להם מחירי מבצע, ללקוח ערבי נאמר שהמבצע הסתיים, ומחיר הדירות שננקב היה גבוה משמעותית. כמו כן, בניגוד לשירות ללקוחה היהודיה, הלקוח הערבי לא קיבל מענה מהחברה והיה צריך להתקשר מיוזמתו שש פעמים עד שעלה בידו לקבל מנציגת החברה פרטים, שהתגלו בדיעבד כשקריים.

לאחר בדיקת האגודה פנתה גם תחקירנית ערוץ 2 לחברה כלקוחה יהודיה וקיבלה את מחירי המבצע. בתשובה לשאלותיה אם יהיו דיירים ערבים בפרויקט השיבה לה נציגת החברה כי "משהב בונה לציבור ציוני".

טרם הגשת העתירה פנינו לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בבקשה שתפעיל את סמכויותיה ותקנוס את חברת משהב בשל האפליה הסמויה שנחשפה. רמ"י ביקשה את התייחסות החברה, וזו הכחישה שהפלתה. תזכרנו את רמ"י שוב ושוב אך היא מסרבת להכריע ולהפעיל את סמכויותיה. בעתירה טענו כי במחדלה להפעיל את סמכויותיה רמ"י מפרה את חובתה לשמור על שיווק שוויוני של המקרקעין.


בעקבות הגשת העתירה הודיעה רשות מקרקעי ישראל כי החליטה להטיל על חברת משהב קנס בגובה 30,000 ש"ח. לפיכך נמחקה העתירה.

עת"מ 65737-03-17 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' רשות מקרקעי ישראל

עו"ד: גיל גן-מור

העתירה, מרץ 2017

עתירה מתוקנת, אוקטובר 2017

החלטה, 14.10.2018


קישורים:

bottom of page