top of page

חירות היא אמתית רק כאשר היא מוענקת לכולם


"חירות היא אמיתית רק כאשר היא מוענקת לכולם". סמי מיכאל

חברות יקרות וחברים יקרים,

חג אביב שמח,

זה דורי דורות אנו חוגגים את החירות שזכינו בה. בהיגד "בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" גלום מסר חשוב לאין שיעור: כעבדים מושפלים לכוח דורסני בעבר, חייבים אנו לדאוג לחירותו המלאה של האחר ולגלות אחריות כלפי המוחלשים - הגר, היתום, העני והאלמנה.

חירות היא אמתית רק כאשר היא מוענקת לכולם. דומה שעקרון חשוב זה נשכח מלב רבים במיוחד במערכת הבחירות לכנסת האחרונה, שהיתה רווייה שקרים בוטים, לאומנות פרועה והסתה גזענית. נגד מבקרי מדיניות הממשלה התנהל מסע דה לגיטימציה חמור, והקולות שקראו ופעלו להפסקת הכיבוש תויגו כבוגדים. נראה כי שנאת האחר והשפלתו הפכו ללחם חוק בשיח הציבורי. המטרה של העמקת השנאה היתה להעלים מן העין את השחיתות השלטונית ההרסנית, לחבל בסולידריות האנושית ולהרוס את השוויון בין המושל לבין האזרח הפשוט.

בזכות עם חרוץ ומוכשר טיפחנו מדינה עשירה מאוד. בערב ליל הסדר עלינו לזכור כי בקרבנו רעבים למזון, עניים חסרי בית, קשישים שאין בידם להשיג תרופה, נכים שמתקיימים מקצבאות מבישות, פליטים החרדים לגורלם ומיעוט שזכויותיו נרמסות ברגל גסה.

אני מקווה שבערב החג, כשנהיה מסובין אל שולחן הסדר נזכור תמיד שאנחנו חיים במזרח-התיכון ולא בפאתי ארצות-הברית, לא במרכז אירופה וגם לא סמוכים להודו הרחוקה. אל לנו לחפש שם ידידים כנגד שכנינו הישירים, אל לנו לטפח גבולות של משטמה סביבנו, ואל לנו להפיץ אווירה של איום והפחדה בקרב שכנינו.

אני מייחל כי בשנה הבאה נגיע אל סעודת החג בהכרה שכולנו שווים ובני חורין.

זו הזדמנות להודות לכל צוות האגודה לזכויות האזרח המופלא על עבודת הקודש למען ההגנה על הערכים ההומניים של החברה הישראלית, ולהודות גם לחברי האגודה ותומכיה שבזכותכם האגודה ממשיכה להיאבק בנחישות נגד חקיקה אנטי דמוקרטית וחקיקה גזענית, כמו חוק הלאום וביוזמות שמגמתן לפגוע בזכויות של האחר ובחירויותיו, כדוגמת חוק הנאמנות בתרבות.

אני מברך את תושבי ישראל - על כלל הקהילות והדתות, ואת הגרים החוסים בקרבנו ומאחל לכולם חירות איתנה.

פסח ופסחא שמחים לכולנו,

סמי מיכאל

נשיא האגודה לזכויות האזרח

Comments


bottom of page