top of page

תיוג גזעני של המשטרה כלפי נער ממוצא אתיופי

האגודה לזכויות האזרח הגישה תביעת נזיקית נגד המשטרה בשמו של נער בן 16 ממוצא אתיופי. הנער, תושב חולון, מעולם לא הסתבך עם רשויות החוק. למרות זאת, הוא "סומן" שוב ושוב כחשוד על ידי המשטרה, ועבר שלושה מקרים מיותרים של חיפוש ותחקור של שוטרים באזור ביתו. חבריו לכיתה, שאינם שונים ממנו בדבר מלבד צבע עורם, מעולם לא נדרשו להסביר לשוטר מה מעשיהם בשכונה או לעבור חיפוש משפיל.

בתביעה טענו כי התנהגות השוטרים פגעה בזכותו של הנער לשוויון ובכבודו, שללה את חירותו ללא הצדקה וחדרה לפרטיותו. ציינו כי האירועים רמסו את הביטחון העצמי של הנער, שהפך מילד גאה שחש עצמו שייך לשכונה שבה הוא גר, לעירו ולמדינתו לילד מפוחד שחש ניכור וזרות מצד הסביבה. בתביעה התייחסנו להשלכות הקשות של תיוג גזעי (פרופיילינג) ואפליה בעבודת המשטרה על הנפגע בפרט ועל החברה בכלל.


ב-5.3.2021 פסק בית משפט השלום בתל אביב-יפו בתביעה, וקבע שהמשטרה תפצה את הנער ב-20,000 ₪. בפסק דינו הכיר בית המשפט בפגיעה הקשה של התיוג הגזעי.


תוצאת פסק הדין חיובית אמנם, אולם הוא ממחיש את הקושי בהוכחת פרופיילינג גזעי במקרים פרטניים. בית המשפט קיבל את גרסת התובע במלואה לגבי אחד האירועים שנתבעו, אך לגבי אירוע אחר קיבל את גרסת המשטרה.


תא"מ 38723-04-19 פלוני (קטין) נ' משטרת ישראל

עו"ד: אן סוצ'יו

התביעה, אפריל 2018


פסק הדין, 5.3.2021

קישורים:


Comments


bottom of page