top of page

בחירות 2019: הבחירות האלה דמו-קריטיות


לקראת הבחירות לכנסת ה-21 באפריל 2019 יצאה האגודה לזכויות האזרח בקמפיין תחת הכותרת "הבחירות האלה הן דמוקריטיות". מטרות הקמפיין היו להעביר לציבור מידע על הסוגיות המרכזיות של זכויות האדם שראוי שייכללו במצעים של המועמדים השונים; להדגיש את החשיבות של הדמוקרטיה במערכת הבחירות הנוכחית ואת המשמעויות של פגיעה בדמוקרטיה; ולעודד את הגולשים לפעולה ולמעורבות בהקשר של הבחירות, מעבר לעצם ההצבעה.

הקמפיין כלל סדרה של פוסטים בפייסבוק, שהתייחסו להיבטים שונים של הדמוקרטיה; דף באתר עם ניירות עמדה בנושאים שונים (חיזוק מערכת הבריאות, צמצום פערים בחינוך, זכויות עובדים, זכויות המיעוט הערבי ועוד); ניוזלטרים וסרטונים. קראנו לציבור להשתתף בסקר (בעברית ובערבית) ולהצביע על הנושאים שחשוב לדבר עליהם במערכת הבחירות, ולפנות למועמדות ולמועמדים בדרישה לקדם נושאים אלה.

Commentaires


bottom of page