top of page

אחד (במאי) מי יודע? "יום הפועלים" רלבנטי מתמיד


צעדת 1 במאי

חברות וחברים יקרים,

אחד במאי נתפס לא פעם כשריד אנכרוניסטי לימים ולאידיאולוגיות שחלפו מן העולם. אולם דווקא כאן ועכשיו, "יום הפועלים" הבינלאומי רלבנטי יותר מתמיד. במציאות שבה אנו חיות וחיים עבודה לא תמיד מבטיחה קיום בכבוד, וזכויות עובדים וביטחון תעסוקתי הם מושגים שבריריים ולא מובנים מאליהם.

כ-700 אלף עובדות ועובדים בישראל מועסקים במתכונת של עובדי שעות. בדרך כלל הם משתכרים פחות ממי שמקבלים משכורת חודשית, ואין להם אפשרות לדעת מה יהיה גובה השכר שלהם עד ליום התשלום. הם לא מקבלות תשלום עבור ימי חג, הם מקופחים בעת ניצול ימי חופשה, בהודעה מוקדמת לפני פיטורין וביציאה לחופשת לידה, ועוד.

שיעור עובדות ועובדי הקבלן בישראל הוא מהגבוהים בעולם. מרבית חברות הקבלן והשירותים רומסות תדיר את זכויות העובדים; כאשר החוק החל להגן על מי שעובדים אצל "קבלן כוח אדם", שינו החברות והמעסיקים בפועל את ההגדרה ל"קבלן שירות", והמשיכו להפר את זכויותיהם באין מפריע. והאבסורד הגדול – המדינה, שאחראית על אכיפת זכויות העובדים במשק, היא המעסיקה הגדולה ביותר של עובדי קבלן בישראל.

בקרב העובדים בשיטות ההעסקה הפוגעניות יש ייצוג יתר לקבוצות מוחלשות, ובהן נשים, עולים וערבים. כוח המיקוח של העובדות והעובדים קטן ותלותם במעסיק גדולה, מה שפותח פתח רחב לפגיעה בזכויותיהם.

כ-130 אלף מהגרות ומהגרי עבודה מועסקים כאן בעבודות הקשות והמתישות ביותר, בתנאים ובשכר שאזרחי ישראל אינם מוכנים לעבוד בהם. הם מגיעים לישראל בגפם, ללא ידיעת השפה וללא נגישות לכלים למימוש זכויותיהם, והופכים לאחת הקבוצות החלשות והמנוצלות בשוק העבודה.

עשרות אלפי פלסטינים תושבי השטחים עובדים בישראל ובהתנחלויות בחקלאות ובבניין. הם נתפסים על ידי הרשויות ועל ידי רבים מהישראלים ככוח עבודה זול וזמין מצד אחד, ומצד שני כאויבים מרים שיש לדכא. השילוב הזה הוא מצע פורה להתעמרות ולפגיעה קשה בזכויותיהם.

מתחילת השנה נהרגו כבר 27 בני אדם בתאונות עבודה, מהם 13 בענף הבניין. לו הנתונים הללו היו מתייחסים להרוגים בפיגועי טרור או למקרים של הרעלת מזון, כבר מזמן הייתה קמה צעקה. אבל הקורבנות האלה הם אנשים שקופים.

אנחנו באגודה לזכויות האזרח פועלים כבר שנים רבות לקידום זכויותיהם של העובדים והעובדות המוחלשים ביותר, בין היתר במסגרת הפורום לאכיפת זכויות עובדים, הקואליציה הארצית להעסקה ישירה והקואליציה למאבק בתאונות בניין ותעשייה. בשבילנו אחד במאי הוא לא רק סמל לעבר אלא לעתיד שאליו יש לשאוף – שבו העבודה היא מקום בטוח ומיטיב לכל מי שמבקשים ומבקשות לפרנס בכבוד את משפחותיהם.

עו"ד שרון אברהם-ויס

שלכם, שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

Comments


bottom of page