top of page

בשמונה חודשים: כ-4,000 בני אדם קיבלו רישיון נשק


אילוסטרציה

בשמונת החודשים האחרונים, מאז ששונתה המדיניות למתן רישיון נשק, הוגשו 6,000 בקשות מצד יוצאי צבא לקבל רישיון. יותר ממחציתן אושרו. מדובר בעליה של כמעט פי 4 מהתקופה שקדמה לשינוי המדיניות - כך עולה מתגובת המדינה לעתירה שהגישו הארגונים החברים בקואליציית "האקדח על השולחן" נגד רפורמת הנשק. בעתירה טענו הארגונים שהמדיניות החדשה עשויה להגדיל באופן חסר תקדים ובלתי סביר את מספרם הפוטנציאלי של האזרחים בעלי רישיון לנשק, דבר שיסכן את שלום הציבור ואת ביטחונו.

המדינה הודיעה בתגובתה כי היועץ המשפטי לממשלה סבור שהתבחינים (קריטריונים) לרישיון נשק צריכים להיות מוסדרים בחקיקה, כפי שדרשו העותרים. אולם, ההחלטה בנושא טרם התקבלה במשרד לביטחון הפנים. המדינה דוחה את הדרישות המרכזיות של העותרים - ביטול התבחינים וביטול הוראת השעה המתירה למאבטחים לשאת את נשקם לאחר שעות העבודה.

מנכ"לית עמותת אתך-מעכי, עו"ד ענת טהון-אשכנזי, עו"ד אן סוצ'יו מהאגודה לזכויות האזרח ועו"ד סמדר בן נתן מ״האקדח על שולחן המטבח״, שחיברו את העתירה, אמרו בתגובה: "המספרים מדברים בעד עצמם. בתקופה כל כך קצרה נוספו אלפי בעלי רישיון נשק, דבר שעלול להוות סכנה רבה לציבור הרחב". הן הוסיפו ש"מתגובת המדינה ברור כי ההחלטה על הרחבת התבחינים התקבלה ללא בסיס עובדתי מספק ומבלי שנבחן באופן מעמיק הקשר בין תפוצת נשק לבין אלימות נגד נשים והתאבדויות".

קישורים:

רחל בית אריה, הרפורמה בתקנות נשיאת נשק תיבחן מחדש, פוליטיקלי קוראת, 20.5.2019

הארגונים העותרים הם: האקדח על שולחן המטבח - אשה לאשה מרכז פמניסטי חיפה; איתך-מעכי משפטניות למען צדק חברתי; האגודה לזכויות האזרח; שדולת הנשים בישראל; כולן - קידום השיח והעשיה הפמיניסטית בישראל; פרופיל חדש; רופאים לזכויות אדם; ארגון משפחות נרצחים ונרצחות; נע"ם - נשים ערביות במרכז; נשים נגד אלימות.


Comentarios


bottom of page