top of page

לתרגם לערבית את כל בחינת הבגרות בגאוגרפיה

ב-16.6.2019 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ, יחד עם מורה ותלמידה לגאוגרפיה בחינוך הערבי ועם ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, בדרישה שבית המשפט יורה למשרד החינוך לתרגם לערבית את כל בחינת הבגרות המתוקשבת בחמש יחידות גאוגרפיה, כולל המפות, המקראים והמלל הרב שנלווה להם.

בעתירה נטען כי היעדר תרגום מלא לערבית של בחינת הבגרות בגאוגרפיה, והתמהמהותו של משרד החינוך לתרגם את נספחי הבחינה שנה אחר שנה, לוקים בחוסר סבירות קיצוני, מהווים אפליה קשה ופסולה של התלמידים הערבים, ופוגעים בזכויותיהם החוקתיות לחינוך, לשוויון בחינוך, לחינוך מותאם ולכבוד האדם.

בעקבות הגשת העתירה הודיע משרד החינוך כי מקראי המפות יתורגמו ויישלחו לתלמידים כנספח מודפס שיצורף לבחינה. לדרישת האגודה הודיע משרד החינוך כי יעניק לתלמידים הערבים תוספת זמן. עוד התחייב המשרד כי לקראת בחינות הבגרות הבאות בגאוגרפיה תכלול הבחינה המתוקשבת בערבית תרגום מלא של כל מסמכי הבחינה, כולל מקראי המפות והנספחים.

פסק הדין עיגן את התחייבויות משרד החינוך, והדגיש כי "מוטב יהיה להפיק את הלקחים המתבקשים – בכל הנוגע להיערכות למצבים דומים בעתיד מבעוד מועד כך שמערכי הבחינות בשפה הערבית לא ייפלו במאומה מאלה בשפה העברית, תוך מתן מלוא המשקל למעמדה של השפה הערבית במדינת ישראל ולרווחתם של התלמידים שעברית אינה שפת עמם".

בג"ץ 4069/19 סלאח נ' מנכ"ל משרד החינוך

עו"ד: טל חסין

העתירה, 16.62019

פסק הדין, 18.6.2019

פוסטים קשורים:

אין בחינה מתוקשבת בערבית? לא נורא, תיבחנו בכתב (על הפנייה למשרד החינוך לפני הגשת העתירה), יוני 2019

קישורים:

Comments


bottom of page