top of page

בלי אוויר ואור: משפחה בחברון חיה שנים עם חלונות אטומים


החלונות האטומים בבית המשפחה

לפני כמה שנים אטמו חיילים את חלונות הבית שבו מתגוררת משפחת א' מחברון, אשר פונים אל ציר המתפללים, סמטת ארז. בבית מתגוררים תשעה אנשים, כולל שתי בנות קטנות. אטימת החלונות מונעת מהאוויר הצח ואור השמש להיכנס אל הבית, ובני המשפחה נאלצים להסתמך על תאורה מלאכותית ברוב שעות היום. עובש ורטיבות נמצאים כמעט על כל קיר בבית, והאוויר בבית כבד ונדף ממנו ריח עז של רטיבות.

ב-17.6.2019 פנינו אל מח"ט חברון וביקשנו לבחון מחדש את ההחלטה לאטום את חלונות הבית של משפחת א., ולאפשר למשפחה לפתוח אותם. בפנייה ציינה עו"ד עביר ג'ובראן דכוור, מנהלת היחידה לזכויות האדם בשטחים הכבושים, כי חלק גדול מחלונות הבתים הסובבים את הבית פתוחים, ולחלק מהבתים אף יש גישה ישירה אל ציר המתפללים, כך שלא ברור מדוע ההחלטה לאטום את חלונות ביתה של משפחת א' עדיין עומדת בעינה.

עו"ד גובראן דכוור הדגישה כי החלטות הצבא צריכות לעמוד בכללים שמתווה המשפט הבינלאומי ההומניטרי, לרבות שמירה על הסדר הציבורי ואורח החיים לטובת התושבים המוגנים. נוסף על הכללים של הדין הבינלאומי חלים על הצבא גם עקרונות היסוד של המשפט המנהלי הישראלי, והחלטותיו צריכות להיות סבירות ומידתיות, ולהתקבל על בסיס שיקולים ענייניים לגיטימיים ותשתית עובדתית עדכנית.

Kommentare


bottom of page