top of page

הצלחנו! בג"ץ הורה לתרגם את כל בחינות הבגרות לערבית


אילוסטרציה. כיתוב: ניצחנו!

ההחלטה התקבלה במסגרת עתירה שהגשנו שלשום בדרישה לתרגם לערבית את כל מסמכי בחינת הבגרות בגיאוגרפיה. בג"ץ הדגיש: יש להיערך מבעוד מועד כך שהבחינות בערבית לא ייפלו במאומה מאלה בעברית

"מוטב יהיה להפיק את הלקחים המתבקשים – בכל הנוגע להיערכות למצבים דומים בעתיד מבעוד מועד כך שמערכי הבחינות בשפה הערבית לא ייפלו במאומה מאלה בשפה העברית, תוך מתן מלוא המשקל למעמדה של השפה הערבית במדינת ישראל ולרווחתם של התלמידים שעברית אינה שפת עמם" – כך כתבו שופטי בג"ץ בפסק דין שניתן היום (18.6.2019) בעתירה לתרגום הבחינה המתוקשבת בחמש יחידות גאוגרפיה, שתערך מחר.

בתחילת השבוע עתרנו לבג"ץ, יחד עם תלמידה ומורה לגאוגרפיה בחינוך הערבי ועם ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, בדרישה שבית המשפט יורה למשרד החינוך לתרגם לערבית את כל בחינת הבגרות המתוקשבת בחמש יחידות גאוגרפיה, שתיערך מחר, כולל המפות והמלל הנלווה להן. את העתירה הגישה באמצעות עו"ד טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח.

בעקבות העתירה הודיע משרד החינוך כי מקראי המפות יתורגמו ויישלחו לתלמידים כנספח מודפס שיצורף לבחינה. לאחר שהאגודה טענה כי פתרון זה אינו מספק ללא תוספת זמן משמעותית לבחינה, הודיע משרד החינוך כי הוחלט להעניק לתלמידים הערבים תוספת זמן. עוד התחייב המשרד כי לקראת בחינות הבגרות הבאות בגאוגרפיה תכלול הבחינה המתוקשבת בערבית תרגום מלא של כל מסמכי הבחינה, כולל מקראי המפות והנספחים.

עו"ד טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח, שהגישה את העתירה: "זה מדהים שמשרד החינוך, שאמור לדאוג לכל התלמידים, יהודים וערבים, לא טורח כבר למעלה מעשור לתרגם את הבחינה במלואה. זאת התנהגות מפלה, מזלזלת ומשפילה, ואני שמחה שבית המשפט העליון שם לה היום קץ. הוא לא הסתפק בכך. הוא גם חייב את משרד החינוך להעניק משקל מלא למעמדה המיוחד של השפה הערבית ולרווחתם של התלמידים שעברית אינה שפת עמם. זה מבטיח שהאפליה ארוכת השנים הזאת לא תחזור על עצמה".

לאחר פסק הדין, אמרה ה', התלמידה שעתרה: "אני גאה שהצלחתי להשיג משהו חשוב לעצמי ולכל הניגשים לבחינה בערבית. אני מאמינה שכשאכנס לבחינה מחר אמצא מפות מתורגמות".

Comments


bottom of page