top of page

שוטר תקף חרדי ומשך בזקנו; עתרנו: להעמידו לדין פלילי


חרדי תושב ירושלים עתר היום (23.6.2019) לבג"ץ יחד עם הוועד נגד עינויים והאגודה לזכויות האזרח, בדרישה שבית המשפט יורה למחלקה לחקירות שוטרים להעמיד לדין פלילי שוטר שתקף אותו כשהוא אזוק ומנוטרל, ולאחר מכן טען באופן שקרי שהוא זה שתקף את השוטר. את העתירה הגישו עורכות הדין נועה לוי ואפרת ברגמן-ספיר מהוועד נגד עינויים, ואן סוצ'יו מהאגודה לזכויות האזרח.

כפי שמתואר בעתירה, במאי 2017 התקיימה פעילות יזומה של המשטרה בשכונת מאה שערים בירושלים, שבמסגרתה שוטר התחזה לחייל חרדי והסתובב ברחובות העיר. קבוצת ילדים קטנים צעקו לעברו קריאות גנאי ואחד מהם אף זרק לעברו פרוסת מלפפון. קבוצת שוטרים סמויים בלבוש אזרחי תפסה את הילד. דוד רוטמן, אזרח שעבר במקום, שאל את אחד השוטרים, אלירן אסבג, "מה עשה הילד?". בתגובה קפץ עליו אסבג, לפת אותו בגרונו, גרר אותו והפיל אותו לקרקע. לאחר מספר שניות, כשרוטמן עדיין שכוב על הרצפה, אזוק ומוחזק על ידי שני שוטרים, התקרב אליו אסבאג ומשך בחוזקה בזקנו. אם לא די בכך, לאחר מכן מילא אסבאג דוח מעצר שקרי, שבו האשים את רוטמן ב"תקיפת שוטר".

למרות שמצלמות אבטחה תיעדו את האירוע והוכיחו כי רוטמן לא נגע בשוטר ולא התנגד כלל למעצרו, ולמרות שאסבג הודה בחקירה במח"ש במיוחס לו, הוחלט להסתפק בהליך משמעתי נגדו. ההליך צפוי להתקיים מחר. בפרקליטות נימקו את ההחלטה בכך שהתקיפה ותלונת השווא היוו טעות בשיקול הדעת בלבד.

העותרים טוענים כי ההחלטה להימנע מהעמדה לדין פלילי היא בלתי סבירה באופן קיצוני. "תקיפתו המשפילה של העותר, כאשר הוא אזוק ומנוטרל ומוחזק בידי שני שוטרים משני צדדיו, מהווה פשע חמור, שבצדו פגיעה תרבותית ודתית, ויש שיגדירו אותו פשע שנאה", נכתב בעתירה. עוד נטען כי "תלונת שווא היא עבירה חמורה. היא מאיימת על ביטחונם של אנשים, ומעלה חשש שמערכת המשפט תפעל על בסיסה ותרשיע חפים מפשע".

העותרים טוענים עוד כי המסר שמועבר לשוטרים אחרים הוא שהם נהנים מ"אור ירוק" לביצוע מעשים אלימים באזרחים, ולטיוחם באמצעות תלונות שווא נגד האזרחים. בעתירה נכתב כי התופעה של תלונות שווא נגד אזרחים המותקפים על ידי שוטרים היא רחבה ומסוכנת, לאזרחים ולמערכת החוק והצדק כאחד, ועל כן "נדרשת התערבות שיפוטית על מנת להנחות את מערכת האכיפה שלא לפטור את השוטרים מאחריות פלילית למעשיהם".

בג"ץ 4237/19

bottom of page