top of page

להעמיד לדין פלילי שוטר שתקף אדם חרדי

ב-23.6.2019 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ יחד עם חרדי תושב ירושלים והוועד נגד עינויים, בדרישה שבית המשפט יורה למחלקה לחקירות שוטרים להעמיד לדין פלילי שוטר שתקף את האדם החרדי כשהוא אזוק ומנוטרל, ולאחר מכן מילא דוח מעצר שקרי, שבו האשים אותו ב"תקיפת שוטר".

בעתירה נטען כי החלטתה של המחלקה לחקירות שוטרים להסתפק בהליך משמעתי נגד השוטר ולהימנע מהעמדתו לדין פלילי היא בלתי סבירה באופן קיצוני, לנוכח המאפיינים החמורים של התקיפה. עוד נדונה בעתירה התופעה של המסוכנת של תלונות שווא שמגישים שוטרים נגד אזרחים המותקפים על ידיהם.

בדיון בעתירה שהתקיים ב-17.2.2020 לא קיבל בית המשפט את עמדתנו, ונאלצנו למשוך את העתירה.

בג"ץ 4237/19 רוטמן נ' המחלקה לחקירות שוטרים

עו"ד: נועה לוי ואפרת ברגמן-ספיר (וועד נגד עינויים), ואן סוצ'יו (האגודה לזכויות האזרח)

פוסטים קשורים:

קישורים:

חיים גולדברג, שופטי בג"צ הקשו - והחרדי משך את העתירה נגד מח"ש, כיכר השבת, 17.2.2020

העתירה נכתבה בסיוע המתמחה סשה חזן

Comments


bottom of page