top of page

הצלחנו – ילדי מבקשי המקלט ילכו לגן ולבית הספר!


ההורים בבית המשפט

בעקבות העתירה שהגשנו בשבוע שעבר, יחד עם הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה וארגון סיוע לפליטים - א.ס.ף, נגד עיריית פתח תקווה ומשרד החינוך – הודיעה היום (17.7.2019) העירייה על פתיחת הרישום לילדי מבקשי המקלט והזרים החיים בעיר. ההורים יקבלו הודעה בכתב על השיבוץ, שיתבצע בהתאם לאזורי הרישום. את העתירה, שהוגשה בשם 129 ילדים, הגישו עו"ד הרן רייכמן מהקליניקה למשפט ומדיניות חינוך ועו"ד טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח.

עו"ד טל חסין מהאגודה: "זהו הישג אדיר במאבק לחינוך של ילדים ממשפחות מבקשות מקלט, שבסך הכל רוצים שיתנו להם ללכת לגן ולבית הספר. בית המשפט שלח היום מסר ברור לרשויות המקומיות שמנסות לפגוע במבקשי המקלט באמצעות ילדיהם: זכותם של ילדים לחינוך וחובת המדינה לספקה אינה תלויה בצבע העור, בגזע או במוצא".

Comments


bottom of page