top of page

ארגוני חברה אזרחית: את הכיבוש אי אפשר להחביא


אילוסטרציה

מחר (25.7.2019) אמור היה להתקיים בבג״ץ בערעור של ארגון (Human Rights Watch (HRW על כוונת ישראל לגרש את נציגו בארץ, עומר שאקר. לקראת הדיון פרסמו הבוקר 20 ארגוני חברה אזרחית מישראל הצהרה משותפת של סולידריות עם HRW ועם שאקר, ומחאה על הכוונה לגרשו. בהמשך היום דחה בית המשפט העליון את הדיון, והוא יתקיים בספטמבר. זוהי הודעת הארגונים:

"מתוך הזדהות ותמיכה בעמיתינו בארגון Human Rights Watch ובנציגם בארץ ובשטחים הכבושים עומר שאקר, אנו מוחים על כוונת ישראל לגרשו, שתידון מחר בבית המשפט העליון. ישראל מבקשת למנוע מאזרחיה ומהעולם לראות ולדעת איך היא נוהגת ומה היא עושה, אך את הכיבוש אי אפשר – ולא יהיה אפשר – להחביא. סגירת הגבולות בפני ארגוני זכויות האדם ובפני פעילים, וצעדים אחרים שנוקטת ממשלת ישראל נגד ארגונים המבקרים את מדיניותה, לא ירתיעו אותנו ואת עמיתינו ברחבי העולם מהמשך חשיפת הפרת זכויות האדם בשטחים ומאבק בהן – עד לסיום הכיבוש.״

רשימת הארגונים: במקום, בצלם, גישה, האגודה לזכויות האזרח, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, המוקד להגנת הפרט, הקרן למגיני זכויות אדם, זזים – קהילה פועלת, יש דין, סיכוי, עדאלה, עומדים ביחד, עיר עמים, עמק שווה, עקבות: המכון לחקר הסכסוך, קואליציית נשים לשלום, רופאים לזכויות אדם, שוברים שתיקה, שומרי משפט – רבנים לזכויות אדם, שלום עכשיו

המודעה המעוצבת - הטקסט זהה לכתוב למעלה

Commentaires


bottom of page