top of page

בחירות לא חשאיות: על הכנסת מצלמות לקלפי


אילוסטרציה

חברות וחברים יקרים,

הבוקר נתייצב בפני יו"ר ועדת הבחירות כדי להביע את עמדתנו בסוגיית המצלמות בקלפי. בבחירות שנערכו לפני ארבעה חודשים, פעילי מפלגת הליכוד החדירו מצלמות לקלפיות רבות ביישובים הערבים והפריעו למהלך הבחירות. לאחרונה התפרסם שגם בבחירות הקרובות הם מתכוונים לנקוט באסטרטגיה דומה, ובהיקף נרחב מאוד. עמדתנו היא שיש לאסור באופן גורף על הקלטה או צילום של המתרחש במתחם הקלפי.

לא נכון למסגר את הדיון כשאלה של איזון בין הזכות לפרטיות לבין השמירה על טוהר הבחירות. אי אפשר להתעלם מכך שמדובר במהלך מכוון של מפלגת השלטון נגד האזרחים הערבים, שמבוסס על ביזוי והכפשה של ציבור שלם, ושנועד להלך אימים על האזרחים הערבים המבקשים לממש את זכותם הדמוקרטית. זהו המשך ישיר לחוקים, לפעולות ולהתבטאויות מהשנים האחרונות, שמטרתם לשלול את הלגיטימציה של מעורבות האזרחים הערבים במערכת הפוליטית או לפגוע בזכותם לייצוג פרלמנטרי.

ליו"ר ועדת הבחירות אסור להכשיר מהלכים פוליטיים המבוססים על פרופיילינג גזעני נגד האזרחים הערבים, בדיוק כפי שיהיה עליו לפסול ניסיון לפעול כך נגד חרדים או קבוצות אחרות במקרים עתידיים.

ומה לגבי טוהר הבחירות? ישנם כבר אמצעים רבים בחוק להבטיח את טוהר הבחירות. אם באמת יש הצדקה לשנות את שיטת הפיקוח על הבחירות, ולהכניס אמצעי פיקוח טכנולוגיים למתחם הקלפי, אפשר לעשות זאת רק באמצעות חקיקה, שתבטיח שהפיקוח יופעל על ידי עובדי מדינה מוסמכים ולא על ידי גורמים פרטיים או פוליטיים, שהוא לא יוביל להפרת הסדר או לפגיעה בפרטיות, ושהוא לא יפגע באמון הציבור בחשאיות הבחירות. מעל הכל – אם רוצים להציב מצלמות, יש לעשות זאת באופן שוויוני ואחיד בכל הקלפיות.

עו"ד גיל גן-מור

שלכם,

עו"ד גיל גן-מור מנהל היחידה לזכויות חברתיות ולשוויון

האגודה לזכויות האזרח

Comments


bottom of page