top of page

התחזות של חיילים לעובדים של ארגוני סיוע הומניטרי


אילוסטרציה

ב-15.7.2019 פנינו לפרקליט הצבאי הראשי כדי שיורה לצבא שלא להתחזות לעובדים של ארגוני סיוע הומניטרי. ביקשנו שיבהיר שהתחזות כזו מסכנת את עובדי הארגונים ההומניטריים, וכן עלולה לגרום לתושבי עזה להימנע מלפנות לסיוע באם יזדקקו לו, וכך לסכן חיים בעת סכסוך.

ב-11 בנובמבר 2018 שהתה קבוצת לוחמים מיחידה מיוחדת של הצבא בחאן יונס לצורך ביצוע פעילות מודיעין. במהלך הפעולה נהרג סא"ל מ', נפצע קצין נוסף ונהרגו שבעה פלסטינים, בהם קצין בכיר. לפי הפרסומים השונים, נראה כי סיפור הכיסוי של הכוח היה התחזות לאנשי ארגון סיוע הומניטרי. לפי הפרסומים, הלוחמים התחזו לעובדי ארגון רווחה המחלק מזון. זוהי פעילות הומניטרית ראשונה במעלה, ובעיקר ברצועת עזה, המצויה בקריסה כלכלית ובמשבר הומניטרי עמוק בשל המצור שמטילה ישראל על הרצועה במשך שנים ארוכות. בשל אחוזי האבטלה הגבוהים והתנאים הסניטריים הירודים, משפחות רבות ברצועת עזה תלויות בפעילות של ארגוני סיוע לקיומן. המשבר העמוק גם מביא לנוכחות מסיבית יחסית של ארגונים הומניטריים ברצועה.

בפנייה לפרקליט הצבאי הראשי ציינה עו"ד רוני פלי כי התחזות לעובדי ארגוני סיוע הומניטרי מנוגדת להוראות הדין הבינלאומי. היא הופכת באחת את כל עובדי הארגונים הללו לחשודים. כך, במקום שייתפסו כמי שמשרתים את האוכלוסייה בעזה עלולים עובדי הארגונים להיתפס ככוח עוין.

Comments


bottom of page