top of page

עיון בתיקים שבהם הוצאו צווי הגבלת גישה לאתרי אינטרנט

ביולי 2019 הגישה האגודה לזכויות האזרח לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשות לעיון בשני תיקים, שבמסגרתם הוצאו צווי הגבלת גישה לאתרי אינטרנט. הצווים הוצאו מכוח חוק שנחקק לפני כשנתיים במיוחד לצורך זה (חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, התשע"ז-2017).

בבקשות נטען כי החוק, שהעניק למדינה סמכויות חסרות תקדים לפגוע בחופש הביטוי והמידע באמצעות חסימת גישה לאתרי אינטרנט, מיושם ללא הקפדה על שקיפות ההליכים, דבר שמונע ביקורת ציבורית אפקטיבית על הצנזורה שמפעילה המדינה על רשת האינטרנט. כך, בשנתיים שחלפו מאז שהחוק נחקק הוצאו כבר 64 צווים (ב-44 תיקים) לחסימה של אלפי אתרי אינטרנט. אבל 60 מתוך 64 ההחלטות לא פורסמו, ובאתר "נט-המשפט" נחסמה הגישה לכל התיקים. בבקשות נטען כי עקרון היסוד של פומביות המשפט מחייב פרסום ושקיפות בכל ההליכים המשפטיים. עקרון זה חשוב במיוחד במקרים אלה, כדי להבטיח ולעודד ביקורת ציבורית על הגבלת הגישה לרשת האינטרנט.

בצ"א 58632-05-19 מדינת ישראל נ' מפעילי אתר אינטרנט פלוני ואח'; בצ"א 54611-11-18 מדינת ישראל נ' מפעילי אתר אינטרנט פלוני ואח'

עו"ד: אבנר פינצ'וק

בצ"א 58632-05-19

בצ"א 54611-11-18

פוסטים קשורים:

Comentários


bottom of page