top of page

"דורשים ממני להזדהות רק בגלל צבע העור שלי"


אילוסטרציה

הבוקר (18.8.2019) עתרנו לבג"ץ, יחד עם אגודת יהודי אתיופיה והוועד הציבורי נגד עינויים, ובאמצעות המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית, בדרישה שבית המשפט יאסור על המשטרה לעכב אנשים ברחוב לצורך הצגת תעודה מזהה, כאשר אין חשד שביצעו עבירה. דרשנו לבטל את "נוהל הצגת תעודת זהות וחובת הזדהות בפני שוטר", שמעגן את הפרקטיקה הבלתי חוקית.

העתירה תוקפת את ההתנהלות השיטתית וארוכת השנים של שוטרים לעכב אנשים ברחוב, רק מפני שלתחושתם הסובייקטיבית הם נראים "בעייתיים", לדרוש מהם ללא כל הסבר להציג תעודה מזהה ולבדוק במאגר המשטרתי את המידע אודותם. טענו שפרקטיקה שמסמנת אדם כחשוד פוגעת בזכות לכבוד, בזכות לשם טוב, בזכות לפרטיות, בזכות לחופש תנועה ובזכות לשוויון.

הפרקטיקה המשטרתית הזו, שהוכח שהיא נובעת מאפליה בהפעלת סמכויות אכיפה ומפרופיילינג גזעי, מופעלת באופן מוגבר כלפי יוצאי אתיופיה, ערבים ובעלי חזות מזרחית. היא יוצרת תחושה קשה של הדרה, ביזוי והשפלה, ויש לה השלכות חברתיות קשות. נשים יהודיות כמעט ולא נתקלות בה, וגם תושבי ישובים מבוססים עם חזות מערבית כמעט ולא יזכו לחוויה כזו.

"בכל פעם שזה קרה לי, הרגשתי שזה הורס לי את כל מהלך היום", מספר א', חייל בן 22 ממוצא מזרחי. "תחושה שאני לא שווה בין שווים, לא משנה כמה אני מתנדב ועושה למען החברה, עדיין יש אנשי ביטחון שמסיקים לגבי מסקנות בגלל המראה שלי".

ז', יוצא אתיופיה, מספר שהיחס הזה מצד המשטרה החלה עוד בהיותו ילד. "תמיד היו פונים אלינו שוטרים ודורשים לדעת מה אנחנו עושים ואפילו מבצעים עלינו חיפושים גסים, מעיפים לנו את הכובע מהראש. כל פעם שזה קרה לי הרגשתי מאד לא נעים. זה משפיל מאוד ומביך אותי. לא ברור לי איך מישהו יכול להתנהג בצורה הזאת. איך לא מופעל שיקול דעת לפני התפקיד? הכי כואב לי על הילדים, אני כבר רגיל ומרגיש שאני יכול להתמודד עם זה כל עוד אין אלימות, אבל ילד צעיר בן 13, 15 מה יעשה?".

"רוב החברים שלי עם חזות מזרחית, כהי עור. זה קורה וקרה כמעט לכל החברים שלי ולכל מי שאני מכיר", מוסיף ר'. "לעיתים קרובות זה קורה כשרואים אחד מאתנו עם איזה רכוש חדש או יוקרתי. לדוגמה, אם לאחד מהחברים שלי יש קסדת אופנוע שחורה והיא נראית קצת יוקרתית, אז המשטרה תמיד תעצור אותו ותבדוק אותו ספציפית".

עו"ד אן סוצ'יו מהאגודה לזכויות האזרח: "העובדה שכל שוטר יכול לעכב כל אדם ולדרוש ממנו להזדהות על פי שיקול דעתו הסובייקטיבי, מעניקה היתר כללי להתנהלות שרירותית ומפלה של המשטרה. את התוצאות אנחנו רואים כבר שנים בשטח: אפליה ופרופיילינג כלפי מיעוטים. בית המשפט חייב להתערב ולשנות את המציאות שבה צבע העור של אדם הוא גורם שמשפיע על היחס שלו הוא זוכה מצד המשטרה".

Comments


bottom of page