top of page

​עיריית פתח תקוה ממשיכה להתנכל למבקשי המקלט


עיריית פתח תקוה

בימים האחרונים החלו גורמים בעיריית פתח תקוה להתקשר למבקשי מקלט בגרים בעיר, ולדרוש לבקר בביתם, לכאורה לצורך רישום ילדיהם למוסדות חינוך. עשרות מבקשי מקלט כבר קיבלו שיחות כאלה. במקרה אחד ביקש מבקש המקלט שנציג העירייה יגיע ביום שישי כי הוא ואשתו עובדים, ובתגובה אמר לו הנציג כי הוא מבין מכך שהוא לא מתגורר בדירה. במקרה אחר התקשר נציג כאשר היה מתחת לדירה ודרש שיכניסו אותו.

מהעדויות שהגיעו לידינו עולה שנציגי העיריה לא הסתפקו בביקור בדירות, אלא אף צילמו אותן. באחד המקרים, כאשר הדייר ניסה להתנגד לצילום, נאמר לו כי הסירוב יגרום לכך שילדיו לא ישובצו במערכת החינוך בעיר.

עו"ד טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח ועו"ד הרן רייכמן מהקליניקה למשפט ולמדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה פנו היום (20.8.2019) לראש עיריית פתח תקוה, רמי גרינברג, בדרישה שיורה לעובדי העירייה להפסיק לדרוש ממבקשי מקלט להכנס לדירותיהם ולצלם אותן, כתנאי לשיבוץ ילדיהם במוסדות החינוך בעיר. עוד נדרש שהעירייה תשלח עוד השבוע לילדי מבקשי המקלט הודעות שיבוץ לבתי ספר ולגנים בעיר, בהתאם לפסק הדין שנתן בית המשפט המחוזי בלוד לפני כחודש בעתירה שהגשנו.

"בדיקה פרטנית של עשרות בני אדם, אשר נמנים כולם על אוכלוסיה ייחודית במוצאה ובצבע עורה, וצילום דירותיהם, לכאורה כתנאי לרישום, מצביעות על כך כי שוב מנסה העירייה להתנכל למבקשי המקלט החיים בעיר ולמנוע את שיבוץ ילדיהם למוסדות החינוך, בניסיון לגרום להם לעזבה", נכתב בפנייה, "כך נראית גזענות".

קישורים:

Opmerkingen


bottom of page