top of page

ניצחנו! בית המשפט פסל את ביטול ההופעה של תאמר נפאר


בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל הבוקר (22.8.2019) עתירה דחופה שהגשנו אתמול בשם תושבים באום אל פחם, וביטל את החלטתו של ראש עיריית אום אל פחם לבטל את הופעתו של הראפר תאמר נפאר, שמתוכננת להתקיים בעיר הערב.

השופטת בטינה טאובר קבעה כי לראש העירייה אין סמכות להתערב בתוכן האמנותי של פעולות התרבות שעורכת העירייה, וכי מוסד תרבותי הפועל במסגרת העירייה נהנה משיקול דעת עצמאי בקשר לתוכן האמנותי שמוצג בו. מלבד זאת קבעה השופטת כי השיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה לבטל את המופע, המתייחסים לערכי דת, חברה, תרבות ומוסר, לא היו מבוססים, וכי בכל מקרה אין מדובר בביטויים כה חריגים ויוצאי דופן שיש בהם להצדיק הגבלה של חופש הביטוי בשל פגיעה ברגשות.

עוד נכתב בפסק הדין: "אוסיף ואציין כי אין המדובר באירוע אשר עתיד להתקיים ברחובות עיר בהם עוברי אורח עלולים להיחשף למופע או למסר כלשהו בניגוד לרצונם. מדובר במופע שעתיד להתקיים באולם סגור, שכל המעוניין לצפות בו צריך היה לרכוש כרטיס כניסה. ציבור אשר בא מיוזמתו לחזות במופע, בין אם הוא רוב או מיעוט, זכאי בחברה מתוקנת כי יישמרו גם זכויותיו, לרבות זכותו לבחור את התכנים להם הוא מבקש להיחשף".

העתירה הוגשה אתמול, לאחר שראש העירייה החליט, אחרי התייעצות עם חברי מועצת העירייה, לבטל את הופעתו של נפאר. הנימוק לביטול היה כי שיריו כוללים תכנים ש"אינם מתיישבים עם המקובל מבחינה דתית, מוסרית, חינוכית ותרבותית באום אל פחם".

עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, שהגיש את העתירה: "בית המשפט נאלץ לחזור על עקרונות יסוד באשר להגנה על זכויות האדם הבסיסיות, שנקבעו לפני עשרות שנים. הוא הגן על חופש הביטוי של תושבי אום אל פחם המעוניינים ליהנות מהופעתו של הראפר תאמר נפאר. חשיבות פסק הדין היא בכך שהוא הדגיש שאסור לראש עירייה או לנבחרי ציבור אחרים להתערב בתוכן האמנותי, גם אם אלה אירועי תרבות שנערכים על ידי העירייה עצמה. אנחנו מקווים שבעקבות פסק הדין ההופעה תתקיים כסדרה, וכל מי שרכש כרטיסים יוכל ליהנות ממנה. מי שאינו מעוניין בכך, כמובן לא חייב להגיע להופעה".

Comments


bottom of page