top of page

פנינו - והדרישה לשירות צבאי לשם פיקוח בבחירות הוסרה


אילוסטרציה

אתמול (28.8.2019) פנינו ליו"ר ועדת הבחירות, השופט חנן מלצר, בדרישה שיורה להסיר מודעת דרושים למפקחים ביום הבחירות, שבה נכללת הדרישה שהמועמדים יהיו אחרי שירות צבאי מלא. את המודעה פרסמה חברת אבטחה פרטית, המספקת את שירותי האבטחה לוועדת הבחירות.

"הדרישה לשירות צבאי הינה דרישה לא רלוונטית לתפקיד של פיקוח בבחירות", כתב עו"ד גיל גן מור, מנהל היחידה לזכויות חברתיות ולשוויון באגודה. "בהיותה כזו היא אף 'חשודה' כניסיון עקיף להימנע מגיוס עובדים שנמנים על קבוצות אוכלוסייה שככלל אינן משרתות - חרדים וערבים". עוד הוסיף עו"ד גן-מור כי ועדת הבחירות מחויבת, כמו כל רשות ציבורית, להבטיח את הזכות לשוויון, ולפיכך היא אינה יכולה לתת יד להתקשרות עם חברה הפועלת באופן מפלה. הוא ציין כי יש להיזהר במיוחד מפגיעה באמון הציבור בניטרליות של ועדת הבחירות, כאשר עלול חלילה להיווצר רושם כאילו בעיני ועדת הבחירות קבוצות מיעוט אינן כשירות להשתתף בביצוע משימת פיקוח ביום הבחירות.

פניות דומות נשלחו על ידי מרכז עדאלה ועל ידי חברי כנסת ערבים וחרדים.

בו ביום קיבלנו מענה מהיועץ המשפטי לוועדת הבחירות, מר דין ליבנה. הוא ציין כי הצבת התנאי לשירות צבאי לא הייתה ביוזמת הוועדה, וכי לאחר בחינת המצב מול החברה הוחלט כי התנאי יוסר. עוד הוא ציין שתפקיד הפקח הוא גם לאבטח את הליך ההצבעה, ולכן הוחלט כי מי שלא שירת בצבא יוכל למלא את התפקיד בכפוף לקורס אבטחה בסיסי, הפתוח גם למי שלא שירת.

היום (29.8.2019) שבנו ופנינו ליועץ המשפטי של הוועדה. ציינו כי ההתקשרות עם חברת האבטחה נעשתה בטרם התקבלה ההחלטה של יו"ר הוועדה, שעל פיה יגויסו פקחי טוהר בחירות שיצלמו את המתרחש במתחם הקלפי בנסיבות מסוימות. טענו שתפקיד חדש זה הוא תפקיד רגיש, וראוי שימלאו אותו כל הקבוצות והמגזרים באוכלוסייה כדי לשמור על אמון הציבור בבחירות ובניטרליות של ועדת הבחירות. ביקשנו לשקול מחדש את הגדרת התפקיד של חלק מפקחי טוהר הבחירות באופן שלא ידרוש כישורי אבטחה, כך שהמשרה תהיה פתוחה לכל מי שיחפוץ בכך בלי המגבלה המכבידה של קורס אבטחה. ציינו גם שבהתחשב בזמן הקצר שנותר עד ליום הבחירות ראוי לשאוף לייצוג הולם של ערבים, נשים וחרדים בקרב הפקחים, באמצעות ייחוד חלק מהמשרות לקבוצות מיעוט אלו.

קישורים:

Comments


bottom of page