top of page

פתיחת שנת הלימודים במועצה האזורית אלקסום

ב-2.9.2019 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבית המשפט המחוזי בבאר שבע יחד עם ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, המועצה לכפרים הבלתי מוכרים בנגב ושלושה תושבי כפרים לא מוכרים. דרשנו שבית המשפט יורה לשר החינוך ולמועצה האזורית אלקסום לפעול מיידית לפתיחת שנת הלימודים. בשל מחלוקת תקציבית בין משרד האוצר לבין המועצה האזורית לא נפתחו בתי הספר בתחומי המועצה, וכ-18 אלף תלמידים נשארו בבית. המועצה גם לא סיפקה הסעות לבתי הספר שכן נפתחו.

המועצה האזורית אלקסום כוללת שבעה יישובים מוכרים, ובנוסף מעניקה שירותי חינוך לשורה של יישובים בלתי מוכרים. זאת, בהתאם ל"הסכם שירותי חינוך לפזורה" מ-2005, שקובע כי המועצה האזורית תשמש עבור משרד החינוך כזרוע ביצועית לאספקת שירותי חינוך לכפרים הלא מוכרים. המועצה מפעילה 23 בתי ספר ו-99 גני ילדים, כאשר חמישה בתי ספר ו-32 גנים נמצאים מחוץ לתחום שיפוטה.

בעתירה נטען כי חוק לימוד חובה מחייב את המדינה להבטיח חינוך חינם, זמין ונגיש לכל ילד וילדה. עוד נטען כי הזכות החוקתית לשוויון מחייבת את הרשויות המוסמכות, ובראשן משרד החינוך, לספק חינוך שוויוני לכל ילד בישראל.

ב-8.8.2019 התקיים דיון בעתירה, ובית המשפט קבע פרק זמן של יומיים עד הדיון הבא בכדי לאפשר לצדדים להגיע לפתרון מוסכם. כבר באותו היום הודיעה מועצת אלקסום כי הלימודים יתחדשו, וכי ההסעות וכלל המערך החינוכי יחזרו לתפקד למחרת היום. למחרת הודיעו משרד החינוך והמועצה האזורית אלקסום כי הגיעו למתווה מוסכם, והעתירה נמחקה.

עת"מ 4637-09-19 אלהוואשלה נ' שר החינוך

עו"ד: סנא אבן ברי

קישורים:

Comments


bottom of page