top of page

עתרנו: ערבים מורדים מהאוטובוס בכניסה לברזילי


נוסע ומאבטח באוטובוס

ב-11.9.2019, הגישו עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל והאגודה לזכויות האזרח בישראל עתירה לבג"ץ, בשמם ובשם עמותת רופאים לזכויות אדם והמרכז לנפגעי גזענות של המרכז הרפורמי לדת ומדינה. בעתירה דרשנו לעצור את נוהל הבידוק המפלה והגזעני בקו 18 של חברת "דן בדרום", שמסלולו עובר דרך בית החולים ברזילי באשקלון. את העתירה הגישו עו"ד סארי עראף ממרכז עדאלה ועו"ד אן סוצ'יו מהאגודה לזכויות האזרח.

כפי שמתואר בעתירה, מאבטחי בית החולים עוצרים את האוטובוסים בקו 18 בכניסה לבית החולים, ומבצעים סינון של הנוסעים בטרם הוא ממשיך את נסיעתו: הם דורשים ממי שנראים להם כבעלי "חזות ערבית" להציג תעודת זהות. אם מתברר שמדובר בערבים שאינם אזרחים ישראלים הם נדרשים לרדת מהאוטובוס ולהמתין מחוץ לשער עד שהוא יסיים את מסלולו בבית החולים.

בתחילת השנה פנינו בנושא להנהלת בית החולים ברזילי, לפרקליטות המדינה, למשרד הבריאות ולמשרד התחבורה, אשר לא הגיבו לטענות על אי חוקיות הנוהג וטענו באופן ערטילאי כי הוא מבוסס על נהלי משטרת ישראל. לאחרונה התקבלה תשובת בית החולים, לפיה נוהל הבידוק נבחן יחד עם משרד הבריאות ונמצא "סביר".

בעתירה טענו כי התיוג הגזעני על בסיס אתני של הנוסעים הערבים בפני כלל נוסעי האוטובוס יוצר חוויה משפילה ומעליבה, מסמנת בני אדם כמסוכנים רק בגלל זהותם הלאומית והאתנית, ופוגעת בזכויות היסוד של הנוסעים הערבים לכבוד, לשוויון ולפרטיות. עוד טענו כי פרקטיקה זו, הכוללת גם בידוק מוגבר והורדה גורפת של ערבים תושבי השטחים מהאוטובוס, נעשית בחוסר סמכות.

עו"ד אן סוצ'יו מהאגודה לזכויות האזרח: "מצד אחד רשויות המדינה מנסות למגר תופעות מכוערות של פרופיילינג כלפי יוצאי אתיופיה ואוכלוסיות נוספות, ומצד שני הן נותנות הכשר לתיוג גזעני חסר תקדים ומשפיל ביותר כלפי ערבים. למרבה הצער, המקרה של קו 18 הוא רק קצה הקרחון, שמשקף את חיי היום יום של ערבים בכל מפגש עם מאבטחים בכניסה למקומות ציבוריים".

עו"ד סארי עראף ממרכז עדאלה: "השותפים הרבים לעבירה החמורה של תיוג גזעני במקרה הזה, מתעלמים כליל מהאיסור הגורף שניתן לפרקטיקות כאלה בעבר, תוך ניסיון להציג טיעונים חסרי כל שחר המצדיקים לדעתם השפלה הזו. מצער כי אנו נדרשים כלל לעתור לבית המשפט, שכן הדרגים הבכירים ביותר הן בבית החולים והן ברשויות הממשלתיות, שאחריותם היתה למנוע יצירת הבדל בין קבוצות אוכלוסיה שונות, הכשירו מעשים גזעניים פסולים ונמנעו מנקיטת קו מוסרי שהיה צריך להיות מובן מאליו. הדבר לצערנו מעיד על גזענות מערכתית עמוקה."

コメント


bottom of page