top of page

תנו למסוק בשקט: האחריות היא על הצבא


מסיק זיתים

בשבועות האחרונים התרחשו שורה של אירועי אלימות חמורים מצד מתנחלים ואנשי כוחות הביטחון הישראליים כנגד פלסטינים ורכושם. מאז תחילת חודש אוקטובר תיעד ארגון יש דין למעלה מ-25 מקרים של תקיפת חקלאים ופגיעה בעצי זית, מרביתם באדמות הסמוכות להתנחלות הבלתי חוקית יצהר (טבלת האירועים במכתב המצורף). בחלק מהמקרים מדובר בכוחות צבא שמונעים מפלסטינים למסוק את אדמתם. למרות המספר הרב של המקרים, שבחלקם אף נפצעו מוסקים, לא ידוע עד כה על אף חשוד שנעצר.

בעקבות זאת פנו היום (24.10.2019) מספר ארגוני זכויות אדם למפקד פיקוד המרכז, אלוף נדב פדן, בדרישה לנקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת להבטיח כי תנתן לפלסטינים הגנה מלאה מפני פגיעה בגופם וברכושם בתקופת מסיק הזיתים. הארגונים דרשו:

  • להציב כוחות שיטור ושמירה קבועים באזורים המועדים לפורענות ולתגבר את הפטרולים הקיימים, בעיקר באזור יצהר, הר ברכה, חוות גלעד, תפוח, עלי ועדי עד;

  • לסגור שטחים שבהם קיים חשש שיתנכלו לפלסטינים, ולאפשר רק לבעלי האדמות הפלסטינים גישה למקום;

  • להעביר הוראות ברורות למפקדים ולחיילים באשר לסמכויותיהם ולחובותיהם בנוגע לאכיפת החוק כלפי אזרחים ישראלים;

  • ולנקוט בהליכים פליליים נגד ישראלים החשודים בביצוע מעשי אלימות כנגד פלסטינים ורכושם.

הארגונים שפנו הם האגודה לזכויות האזרח, חקל, יש דין, קואליציית המסיק, שומרי משפט - רבנים לזכויות אדם ותורת צדק.

קישורים:

bottom of page