top of page

פגיעה בחופש הביטוי של מרצה באוניברסיטת בר אילן


אוניברסיטת בר אילן

פנינו היום (30.10.2019) לנשיא ולרקטור של אוניברסיטת בר אילן, בעקבות החלטת האוניברסיטה לזמן את ד"ר מרדכי קידר לוועדת משמעת, להשעותו מייצוג האוניברסיטה בכנסים בחו"ל ולמנוע את השתתפותו בכנס בדרום אפריקה כנציג האוניברסיטה. זאת לאחר שבמהלך נאום בהפגנת תמיכה בראש הממשלה, הוא כפר בכך שיגאל עמיר רצח את ראש הממשלה יצחק רבין.

בפנייה ציין עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, כי הצעדים שננקטו נגד קידר מהווים פגיעה פסולה בחופש הביטוי ובחופש האקדמי. "אכן הפצת תיאוריית הקונספירציה הזו תמוהה ופסולה", כתב עו"ד יקיר. "אם הדברים היו נאמרים במסגרת שיעור באוניברסיטה או במסגרת אקדמית כלשהי ייתכן שהיה מקום לבחון את מידת התאמתו של המרצה לתפקידו, אבל ודאי שלא היה מקום להטיל עליו סנקציה משמעתית. קל וחומר שהדברים נאמרו מחוץ לכותלי האוניברסיטה ובלי קשר לתפקידו האקדמי".

Comments


bottom of page