top of page

העדפה בפרסום ומתן הטבות עלולים להוות הפליה


אילוסטרציה

כך עולה מפרוטוקול הדיון שערכה ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לחברת גינדי. הוועדה הבהירה שגם קבוצות רכישה מחויבות לשוויון.

באפריל השנה הודיעה ועדת המכרזים של רמ"י על כך שבעקבות תלונה של האגודה לזכויות האזרח, הוחלט להטיל תשלום פיצוי בסך מיליון שקל על חברת גינדי, לאחר שזו שווקה לחברי מועדון "חבר" דירות בהנחה משמעותית במסגרת פרויקט בנייה באור יהודה, על אף שהתחייבה לא להפלות בשיווק הדירות.

פרוטוקול השימוע, שהועבר לאגודה לזכויות האזרח בעקבות בקשת חופש מידע, מראה כיצד החברה הפלתה לרעה את הציבור הרחב. מהפרוטוקול עולה כי גינדי חתמה על הסכם שיווק עם "חבר", מועדון צרכנות שהכניסה אליו ניתנת בעיקר למשרתי וגמלאי כוחות הביטחון.

בהמשך פנתה בקמפיין פרסום נרחב שפנה אל חברי המועדון, ורק "באותיות קטנות ובצורה מוצנעת", צוין כי גם הציבור הרחב יוכל לרכוש דירות בפרויקט. חברי המועדון גם זכו להנחות משמעותיות ברכישת הדירות, שנעו בין 250 ל-400 אלף שקל, ולא ניתנו לציבור הרחב, ולהטבות באמצעי התשלום.

גינדי אף התחייבה בפני "חבר" לא לתת כל הנחות או תנאים מיטיבים לאותם רוכשים מהציבור הכללי שיתעניינו בדירות בזמן המבצע עם גינדי וכי גם לאחר סיום המבצע ל"חבר" תתחייב גינדי לא למכור דירות בתנאים טובים יותר למתעניינים אחרים במשך 3 חודשים. כתוצאה מכך, 250 דירות נמכרו לחברי "חבר", ורק 23 לציבור הרחב.

"מדובר בתוצאה אשר לדעת הוועדה מלמדת על קיומה של אפליה, ומקורה בכך שההעדפה בפרסום והתנאים הקשיחים שנוצרו ביחס למכירות דירות לציבור הרחב לעומת התנאים המיטיבים שניתנו לחברי המועדון הביאה למעשה ליצירת חסם ביכולתו של הציבור הרחב לרכוש מקרקעין בפרויקט", קבעו חברי הוועדה.

הוועדה גם דחתה את הטענה של גינדי כי מותר לחברה להעדיף יוצאי צבא, והבהירה כי ההנחות שגופים ממשלתיים מעניקים אינם נותנים היתר לחברה מסחרית להעניק את אותן ההטבות.

חברי הוועדה הבהירו כי ליזמים אסור להפלות בשיווק דירות, וכך גם מארגנים של קבוצת רכישה. הם גם הבהירו כי גם אם אין כוונה להפלות, ההפליה תיבחן לפי התוצאה והפעולות שננקטו והובילו לתוצאה המפלה.

ראש היחידה לזכויות חברתיות ולשוויון באגודה לזכויות האזרח, עו"ד גיל גן-מור, אמר בתגובה: "ההחלטה של רמ"י חשובה ומוצדקת, ויזמים שמקבלים קרקע להקמת פרויקט מגורים לא יכולים לייעד את המקרקעין בבלעדיות לקבוצה אקסקלוסיבית. זו אפליה. הקנס שניתן הפעם הוא על הצד הנמוך, בשל התקדימיות, אך אם הדבר יחזור על עצמו הקנסות יגדלו".

Comentarios


bottom of page