top of page

הגנה על משפחה מאוימת

שבעה בני משפחה – חמישה מבוגרים ושני פעוטות – מאזור השרון, עתרו ב-26.11.2019 לבג"ץ באמצעות האגודה לזכויות האזרח, בדרישה שהמשטרה תספק להם הגנה בשל העובדה שהם מצויים בסכנת חיים מוחשית ומידית.

בני המשפחה נמלטו מביתם לאחר שאחד מבני משפחתם היה מעורב באירוע פלילי, ולאחר שהמשטרה הזהירה אותם כי הישארותם בביתם מסוכנת משום שידוע כי יש מי שמתכוון לפגוע בהם כנקמה. מאז הם נמצאו במנוסה במשך חודשים ועברו בין דירות ומקומות מסתור בניסיון למצוא מקום בטוח. בתקופה זו שניים מבני המשפחה הותקפו בנשק חם על ידי רעולי פנים, נפצעו פציעות חמורות ופונו לבית חולים.

בני המשפחה פנו למשטרה פעמים רבות וביקשו הגנה, אך נמסר להם כי "למשטרת ישראל אין כל יכולת להקצות אבטחה פרטית 24 שעות ביממה וזה אינו תפקידה". כשהסבירו לשוטרים כי אין מי שיקבל אותם לביתו אפילו באופן זמני, כיוון שהם מסכנים את כל מי שסביבם, נאמר להם שהמשטרה אינה יכולה לסייע, וכי עליהם לדאוג למקום מוגן בעצמם.

בעתירה נטען כי הזכות להגנה על החיים ועל שלמות הגוף היא זכות חוקתית המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ולפיכך על כל רשויות המדינה חובה לפעול לספק הגנה זו. עוד נטען כי המשטרה היא הגוף היחיד לו הסמכות והחובה להגן על אזרחים המאוימים בפני ביצוע עבירות פליליות נגדם, ועל כן סירובה להגן על העותרים מנוגד לחוק זכויות נפגעי עבירה.

ב-19.10.2020 מחק בג"ץ את העתירה. לעמדת בג"ץ, המשטרה פעלה ככל יכולתה בעניין, ואין עילה להתערבותו בשיקול דעתה המקצועי.

עו"ד: רוני פלי, רעות שאער

קישורים:

אור רביד, משפחה שלמה עתרה לבג"ץ: "אנחנו בסכנה, הורו למשטרה להגן עלינו", 26.11.2019, mako

bottom of page