top of page

שוב: שיווק דירות למשרתים בכוחות הביטחון בלבד


אילוסטרציה

האגודה לזכויות האזרח פנתה היום (23.12.2019) לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י), בבקשה שתורה לחברת "נצבא" לחדול מהשכרת דירות בהנחה למשרתים בכוחות הביטחון בלבד, ולהציע את המבצע לכלל הציבור. "הגיעה העת להעביר מסר חד משמעי לחברות הנדל"ן –שעליהן למכור או להשכיר דירות לכל המעוניין, ולחדול מהמבצעים המפלים והשיווק הסלקטיבי", נכתב בפנייה. במידה והחברה תסרב, ביקשנו שרמ"י תשקול לקנוס אותה.

במכתב, ששלח עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידה לזכויות אזרחיות וחברתיות באגודה, נטען כי חברת נצבא, או אחת מחברות הבת שלה, משווקת דירות בפרויקט "נצבא סיטי" בראש העין, בקרקע בו זכתה במכרז בנייה של רשות מקרקעי ישראל בשנת 2009. במסגרת המיזם, נצבא מציעה מבצע בלעדי לאנשי כוחות הביטחון, המאפשר לשכור דירה ולקבל חודש שכירות חינם.

ההטבה ניתנת לאנשי כוחות הביטחון למרות שמוקדם יותר השנה הוטל קנס בגובה מיליון שקל על חברת גינדי החזקות, ששיווקה דירות בהנחה משמעותית לחברי מועדון "חבר", ולאחר קביעה ברורה של בית המשפט העליון, לפיה קרקע המשווקת בידי רמ"י לצרכי בנייה מחייבת את היזם שזכה בה לשווק את הדירות ללא הפליה.

במכתב נטען כי "קשה להימנע מהרושם שמאחורי יחסי הציבור הבנויים על הסימפטיה הציבורית למי שמשרת בכוחות הביטחון, מהות המבצע הינה למשוך אוכלוסייה שנצבא מעוניינת בה במיוחד על רקע הפרופיל של משרתי כוחות הביטחון, כאוכלוסייה יהודית ברובה (שבה ייצוג אפסי לערבים ולחרדים) צעירה, מבוססת, גם אם יש לכך חריגים, ואולי האטרקטיביות נעוצה גם בהומוגניות שלה".

עוד נטען כי אין כל טעם ענייני לתת מבצע בבלעדיות לאנשי כוחות הביטחון בלבד. רמ"י לא מוסמכת להציע מבצע כזה, קל וחומר שנצבא המשווקת את הדירות אינה מוסמכת לכך. אם נצבא הגיעה למסקנה כי היא יכולה לשווק את הדירות להשכרה באמצעות מבצע שמשמעותו הנחה בסדר גודל של חודש שכירות, אין כל עילה שלא יוצע המבצע לציבור כולו. זאת במיוחד לאור העובדה שהקרקע היא ציבורית ושהמדינה מעניקה הטבות מס ניכרות מהקופה הציבורית לצורך בניית דיור להשכרה, שמטרתן לסייע לכלל הציבור, ולא לקבוצה מסוימת.

Comentarios


bottom of page