top of page

משרד החינוך מפר זכויותיהם של 18 אלף תלמידים


אילוסטרציה

ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי | האגודה לזכויות האזרח | המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב

החל מיום ראשון הקרוב כ-18 אלף תלמידי בתי ספר וגנים מהכפרים הבלתי מוכרים בנגב לא יכולים להגיע למוסדות החינוך, לאחר שמשא ומתן בין משרד החינוך לבין המועצה האזורית אל-קסום, שמעניקה שירותי חינוך לתלמידים, עלה אתמול (8.1.2020) על שרטון. באגודה לזכויות האזרח דורשים ממשרד החינוך למלא את חובותיו ולטפל באופן מיידי במשבר.

שנת הלימודים במוסדות החינוך שבכפרים הלא מוכרים נפתחה באיחור בשל מחלוקת תקציבית בין משרד החינוך ומועצת אל-קסום, שמעניקה שירותי חינוך הן לשבעה יישובים מוכרים שבתחומה, והן ל-18,000 תלמידים מהכפרים הלא מוכרים. זאת, במסגרת הסכם שנחתם בין משרד החינוך לבין המועצה.

בעקבות עתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח, הושג מתווה הבנות שאפשר את חידוש הלימודים. אולם הצדדים לא עמדו בהתחייבויותיהם, ושוב נוצר משבר. לפני כחודשיים עתרה האגודה בשנית, בשמם של המועצה לכפרים בלתי מוכרים, ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי ושלושה הורים לתלמידים, בדרישה שבית המשפט יורה למשרד החינוך ולמועצת אל קסום לפעול מיידית להשבת 34,000 תלמידים לספסל הלימודים.

הצדדים ניהלו משא ומתן, ובתחילת השבוע הודיעו לבית המשפט כי גובש הסכם, אולם הוא דורש עדיין את אישור האוצר. אתמול פוצץ המשא ומתן, וכעת, 18 אלף תלמידים לא יוכלו לשוב ביום ראשון לספסל הלימודים.

עטיה אל אעסם, יו״ר המועצה לכפרים בלתי מוכרים בנגב: ״מצב החינוך הערבי בנגב הוא הקשה ביותר, והתלמידים מופלים לרעה באופן בוטה. במקום שהמדינה תזדרז למצוא פתרון שישפר את החינוך בנגב, התלמידים והוריהם נאבקים בכדי להבטיח את הדבר הבסיסי ביותר בחינוך".

Comments


bottom of page